lasery bezpieczeństwa LED

Wirtualne linie bezpieczeństwa wyznaczające nowoczesne i widoczne ciągi komunikacyjne.