szafy

Szafy  bezpieczeństwa służą do przechowywania substancji niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy, chemikaliów i paliw. Zaprojektowanie tak by spełniały wymogi przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.  Szafy zabezpieczające chronią zawartość przed dostępem osób niepowołanych, zmniejszają emisję oparów do środowiska. Zwiększają bezpieczeństwo pracowników i zapewniają dodatkowy czas na ewakuacje w przypadku pożaru.

W naszej ofercie znajdziesz rożne rodzaje i rozmiary szaf na substancje łatwopalne, szaf na chemikalia, szaf chłodzących, czy na kwasy i substancje żrące.  Zwiększ bezpieczeństwo w swoim zakładzie pracy używając certyfikowanych szaf zabezpieczających.