wermikulit

Wermikulit (nazywany też Vermikulit, Vermiculite, Wermiculit) do neutralizacji substancji niebezpiecznych. Naturalny i nietoksyczny sorbent

Wermikulit (nazywany też Vermikulit, Vermiculite, Wermiculit) do neutralizacji substancji niebezpiecznych. Naturalny i nietoksyczny sorbent