SYSTEM LOCKOUT TAGOUT

Wdrożenie systemu LOTO

Co właściwie kryje się pod hasłem LOTO? SYSTEM LOTO czyli LOCKOUT TAGOUT służy zabezpieczeniu maszyn podczas ich przestoju lub remontu.

Lockout - odcięcie energii zasilającej poprzez odpowiednie blokady, dzięki którym ryzyko samowolnego bądź przypadkowego uruchomienia maszyny zostaje zminimalizowane.

Tagout - zawieszka informująca o aktualnym wyłączeniu z eksploatacji danego urządzenia.

Połączenie odpowiednich blokad i oznaczeń to duży krok w poprawie jakości bezpieczeństwa w zakładzie. Ale kompletność systemu daje dopiero świadomość i zaangażowanie pracowników. Zobacz jak wygląda kompletne wdrożenie systemu blokowania maszyn.

III ETAPY WDROŻENIA SYSTEMU LOCKOUT TAGOUT

I. AUDYT

Przeprowadzimy audyt, ustalimy zasady i procedury

II. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE

Oznaczymy niebezpieczne punkty i dobierzemy blokady

III. SZERZENIE WIEDZY

Przeprowadzimy szkolenie, udostępnimy materiały edukacyjne dla pracowników

No items found.