Powrót

Naturalna neutralizacja substancji

Bezpieczne i ekologiczne usuwanie wycieków

Jeśli pracujesz z substancjami niebezpiecznymi i dbasz o środowisko, wermikulit ekspandowany jest rozwiązaniem dla Ciebie. Wermikulit jest w 100% naturalny i nietoksyczny, obojętny chemicznie i sterylny biologicznie. Znajduje szerokie zastosowanie m.in jako sorbent przemysłowy.

WERMIKULIT JAKO SORBENT

NIE ROZPUSZCZA SIĘ W WODZIE

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PODCZAS TRANSPORTU

W formie małych poduszek, zabezpiecza towar przed uszkodzeniem i po ewentualnym wycieku

NA CO DZIEŃ

Do usuwania wycieków w zakładzie

Czym jest wermikulit?

Wermikulit (nazywany też Vermikulit, Vermiculite, Wermiculit) eksfoliowany powstaje w wyniku wypalania w wysokiej temperaturze wermikulitu surowego, minerału ilastego z grupy glinokrzemianów. Ma sypką, luźną i porowatą strukturę. Nie ulega starzeniu i degradacji. Jest materiałem naturalnym i nietoksycznym. Produkowany jest w różnych frakcjach (wielkość granulatu), przy czym wielkość frakcji ma wpływ na cechy użytkowe materiału.

Bezpieczne usuwanie wycieków

Cenne właściwości wermikulitu

Wermikulit eksfoliowany jest stosowany jako produkt gotowy (naturalny, lekki granulat o właściwościach sorpcyjnych, ogniotrwałych i izolacyjnych). Pakowany do poręcznych poduszek idealnie sprawdza się w czasie transportu substancji i materiałów niebezpiecznych jako izolacja i ochrona przed rozprzestrzenianiem się ewentualnego wycieku. Większe opakowania wermikulitu sprawdzają się jako sorbent na wypadek rozlewu cieczy w zakładzie, hali produkcyjnej czy magazynie. Wermikulit występuje również jako półprodukt w procesie produkcyjnym (lekki wypełniacz mineralny o właściwościach ogniotrwałych i izolacyjnych). Jest optymalnym wyborem, jeżeli szukasz ekologicznego materiału, który posiada jedną lub kilka z wymienionych poniżej właściwości:

Bezpieczne usuwanie wycieków

Odporność na bardzo wysokie temperatury

Nietoksyczność i naturalność chemiczna

Naturalna odporność na rozwój grzybów i pleśni

Niska waga

Nierozpuszczalność w wodzie

Dobra izolacyjność dźwiękowa

Niezmienność właściwości użytkowych w czasie

Wysoka izolacyjność temperaturowa

Jeden produkt do wielu zastosowań