Warunki dostaw

Dostawa produktu:

Zamówiony towar jest dostarczany do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez sklep.

Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

Zamówienie o wartości minimum 3000,00 netto zł jest dostarczane na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu: przesyłka kurierska, przesyłka paletowa, odbiór osobisty. 

Odbiór osobisty:

Klient ma prawo odebrać zamówiony towar osobiście z magazynu 4safety po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru ze Sprzedawcą. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wiejska 5, 05-250 Radzymin – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

Zamówienia na towary będące na stanie magazynowym:

Zamówienia złożone do godziny 12:00, których realizacja nie napotyka przeszkód:

W postaci paczki, wysyłka nastąpi tego samego dnia, niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym 4safety

W postaci palety, wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego, niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym 4safety

W przypadku ustalonego terminu płatności, wysyłka nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego.

Zamówienia na towary nie będące na stanie magazynowym:

Realizowane zgodnie z potwierdzeniem zamówienia otrzymanym od działu obsługi klienta.

W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, firma 4safety nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty klienta wynikłe z opóźnienia, chyba że dotyczy to konsumentów w rozumieniu art. 385(5) kodeksu cywilnego.

Niedostępność klienta w czasie dostawy:

Klient powinien wskazać dogodny dzień i godzinę odbioru towaru w przypadku niemożności odebrania przesyłki w dowolnym terminie. 

W sytuacji, gdy Klient nie odebrał przesyłki w określonym czasie i przesyłka zostaje zwrócona do Sklepu lub magazynu 4safety z powodu nieobecności Klienta lub braku możliwości jej doręczenia, Klient ponosi koszty wysyłki.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca niezależnie od pozostałych uprawnień ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 400 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza i nie ogranicza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

W przypadku niemożności dostarczenia towaru w wyznaczonych terminach, czas realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie z klientem.

Czas realizacji zamówienia:

Przy każdym produkcie zaznaczony jest przybliżony czas dostawy, wyrażony w dniach roboczych.

Czas realizacji uwzględnia okres od złożenia zamówienia (lub dokonania przedpłaty) do skompletowania i przygotowania towaru do wysyłki.

W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, 4safety skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o sytuacji oraz potwierdzenia dalszej chęci realizacji zamówienia.

W przypadku zamówień zawierających kilka produktów, uwzględniany jest najdłuższy czas dostawy.

Na życzenie klienta możliwe jest wysłanie produktów z krótszym czasem realizacji osobną paczką, jednak za dodatkową opłatą za transport.

Zasady składania reklamacji dla przesyłek uszkodzonych w transporcie.

Przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy spisać protokół szkody.

2. W treści protokołu należy dokładnie opisać powstałą szkodę.

3. Data i godzina sporządzenia protokołu muszą być zgodne z datą i godziną doręczenia przesyłki wpisaną na liście przewozowym.

4. Pod protokołem konieczny jest podpis zarówno odbiorcy jak i kuriera.

Jeżeli uszkodzenie zawartości przesyłki nie zostanie stwierdzone w momencie odbioru paczki od kuriera oraz nie zostanie spisany protokół szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane z powodu braku podstaw do zgłoszenia szkody firmie kurierskiej

Uwagi dodatkowe:

Czas dostawy podawany jest w dniach roboczych, bez uwzględnienia sobót, niedziel i świąt.

Koszt dostawy poza granice polski jest ustalany indywidualnie przez pracownika 4safety.

Kontakt:

Michał Bauer - Logistyk
Email: michal.bauer@4safety.pl
Telefon: +48 508 893 184

Warunki płatności

Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu 4safety podawane są w złotych polskich.

Formy płatności:

Operatorem płatności jest bramka AXEPTA BNP PARIBAS. 

Klient może wybrać spośród następujących form płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • Przelew bankowy
  • Szybki przelew
  • Płatność BLIK
  • Płatność kartami płatniczymi 
  • Portfele elektroniczne (Apple Pay i Google Pay)

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 4.2.2. 

W przypadku wyboru przez Klienta odroczonego terminu płatności na podstawie faktury pro forma – w terminie indywidualnie ustalonym przez Sprzedawcę i Klienta w trakcie zawarcia Umowy Sprzedaży

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. Płatność zrealizowana i zaksięgowana poprawnie na koncie bankowym Sklepu stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Promocje i akcje promocyjne:

Sklep 4safety zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania zmian w cenach produktów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.