Substancje niebezpieczne występują powszechnie na terenie zakładu przemysłowego

Nie tylko jako surowce używane w procesie produkcji, ale także jako substancje używane pasywnie w transporcie wewnątrz zakładu, są magazynowe i utylizowane, a ich zabezpieczenie jest wyzwaniem od wjazdu na teren aż do wyjazdu z terenu zakładu.

Dlatego niezbędne jest podjęcie szeregu działań prewencyjnych, aby niwelować ryzyko wystąpienia niekontrolowanych wycieków. Nie zawsze jednak uda się w 100% wykluczyć zdarzenia losowe oraz awarie prowadzące do powstawania rozlewów substancji niebezpiecznych. W związku z czym pomocny będzie plan działania na wypadek pojawienia się wycieków, uwzględniający ograniczanie oraz likwidację rozlewów awaryjnych substancji niebezpiecznych.

Już niewielkie wycieki zagrażają środowisku naturalnemu

A także bezpieczeństwu pracowników. Kontakt z rozlaną cieczą może być niebezpieczny, rozlane ciecze są też potencjalnym źródłem poślizgu. Z pomocą może przyjść zastosowanie szmat, piachu, trocin lub kartonów, jednak natomiast najbardziej ergonomiczną i ekonomiczną formą będą sorbenty polipropylenowe.

Można je stosować zarówno zapobiegawczo, jak i w sytuacji awaryjnej - łatwo wchłaniają rozlane ciecze i pomagają ograniczyć ryzykowne i szkodliwe dla środowiska następstwa. Sorbenty polipropylenowe przystosowane są do absorpcji rożnego rodzaju wycieków, od produktów ropopochodnych poprzez agresywne chemikalia.

Wykonane są z mocnej włókniny polipropylenowej i przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Chłoną ciecz i nie oddają jej. Wchłaniają kilku-krotność swojej pierwotnej wagi. Sorbenty PP posiadają znakomite parametry chłonności (16 razy większej od masy własnej), pozwalają na oszczędność czasu przy usuwaniu rozlewów oraz optymalizują bezpieczeństwo i czystość stanowiska pracy.

Najważniejszym kryterium przy wyborze sorbentów

Jest określenie rodzaju substancji z którymi mamy do czynienia w zakładzie pracy (realnie lub potencjalnie). Możemy wybrać sorbent z dostępnych czterech rodzajów wyodrębnionych kolorystycznie szare -uniwersalne, białe i niebieskie - olejowe lub żółte - chemiczne.

W kolejnym kroku

Istotne jest dobranie sorbentów adekwatnie do charakteru oraz częstotliwości występowania wycieków, chłonności i kształtu sorbentu:

 • maty sorbentowe
 • sorbenty w rolce
 • rękawy sorbentowe
 • poduszki sorbentowe
 • zapory na rzekę
 • zestawy sorbentów w postaci apteczek ekologicznych

Wszystkie powyższe produkty mają na celu zorganizowanie szybkiej i sprawnej akcji usuwania rozlewu polegającej przede wszystkich na:

 1. poinformowaniu przełożonych i zabezpieczeniu terenu
 2. zabezpieczeniu pracowników
 3. zlokalizowaniu wycieku,
 4. odcięciu źródła i ograniczenie wycieku
 5. koordynacji działań osób zaangażowanych w usuwanie wycieku
 6. utylizacji odpadu i sporządzenia dokumentacji

Profilaktyka i usuwanie wycieków powinna być związana z zarządzeniem ryzykiem

Oparta od analizę kart MSDS substancji oraz plan działania na wypadek rozlewu awaryjnego. Przy wyborze zestawów sorbentów apteczek ekologicznych oraz użytkowaniu mat, rolek i rękawów powinniśmy wziąć pod uwagę

 • lokalizację i źródło wycieku,
 • objętość i ilość substancji,
 • możliwość zajścia reakcji pomiędzy substancjami

Opracowanie planu awaryjnego powinno zawierać również dobranie osób odpowiedzialnych za akcję pierwszej reakcji, miejsce składowania odpadu zebranego po akcji likwidacji wycieku, dobór ochron indywidualnych i okresowe szkolenia i symulacje z rozlewów.

Powiązane produkty