Jednym z głównych elementów systemu LOCKOUT TAGOUT jest kłódka bezpieczeństwa.

Niestety cały czas zdarza się, że użytkownicy systemu bagatelizują jej rolę sięgając po przypadkowe narzędzia, które jedynie ją przypominają. Mając na uwadze fakt, iż kłódka pełni rolę osobistego gwaranta podczas prac serwisowych, powinniśmy zwrócić większą uwagę na jej właściwości. Odpowiedni wybór kłódki może znacząco podnieść poziom naszego bezpieczeństwa w pracy.

Funkcje kłódki

Oczywiście podstawową funkcją kłódki – to nie ulega wątpliwości - jest ograniczenie dostępu. W przypadku systemu LOTO służy izolacji niebezpiecznych źródeł zasilania energii np.

- elektrycznej,
- mechanicznej
- pneumatycznej,
- hydraulicznej,
- termicznej,
- grawitacyjnej itp.
Należy pamiętać, że urządzenia przemysłowe korzystają zazwyczaj z co najmniej dwóch rodzajów energii.

Stąd powstał podział kłódek ze względu na materiał - tu mamy na myśli zarówno sam korpus kłódki jak i szeklę.

Materiał szekli

Wartości kłódek

Istotna dla systemu LOTO jest też odpowiednia wizualizacja w związku z czym oznaczenie kłódek różnymi kolorami pozwala w identyfikacji zarówno rodzaju prowadzonych prac jak również zespołu, który je prowadzi.

Kłódka aluminiowa

Z założenia pracownik ma kłódkę przy sobie przez większość czasu, dlatego zwraca się uwagę na ich wagę (zastosowanie nylonowego lub aluminiowego korpusu i/lub szekli).

Zdarza się też, że warunki są trudne np. praca na zewnątrz, dlatego część kłódek charakteryzuje się odpornością m.in. na korozję (korpus stalowy lub aluminiowy).

Są branże, które wymuszają stosowanie kłódek nieprzewodzących czy nawet nieiskrzących, dopuszczając je do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX. Oczywiście w ofercie 4safety znajdziemy również kłódki certyfikowane pod tym kątem.

Nawiązując do wykorzystania kłódek w różnych środowiskach pracy czy branżach, nie tyko materiał, z którego są wykonane ma znaczenie. Pod uwagę należy brać zarówno miejsce zastosowania kłódek jak również wykorzystanie innych środków ochrony indywidualnej stosowanych przez jej użytkowników.

Pod kątem rozmiaru, kłódka używana w szafach elektrycznych standardowo powinna być mała i nie powinna kolidować z zamknięciem szafy. Z drugiej strony, w sytuacji kiedy pracownik większość czasu spędza w grubych rękawicach, kompaktowy rozmiar może być problematyczny, dlatego możliwe jest zastosowanie kłódki z przedłużonym korpusem, dzięki czemu użytkownik/pracownik nie będzie zmuszony do ściągania rękawic.

Maksymalne bezpieczeństwo

Oprócz atrybutów typowo fizycznych warto również zwrócić uwagę na mechaniczne właściwości kłódek, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo minimalizując ryzyko powtórzenia klucza lub przypadkowe zamknięcie kłódki, między innymi dlatego większość kłódek nie jest samozatrzaskowa, a ich zamknięcie wiąże się ze świadomym przekręceniem klucza w zamku do pozycji zamkniętej.

Jako inny przykład można wymienić układ blokowania klucza w pozycji otwartej, co pozwala walczyć z rutyną - jednym z częstszych problemów powodujących sytuacje wypadkowe. Zastosowanie takiego rozwiązania daje nam gwarancję, że wyciągnięcie klucza równa się z prawidłowym zamknięciem kłódki, jednocześnie uniemożliwiając jego wyciągnięcie w pozycji, kiedy kłódka jest otwarta.

Są to tylko przykładowe funkcje dobrej kłódki bezpieczeństwa. W przypadku zainteresowania systemem Lockout/Tagout chętnie przedstawimy dostępne możliwości kłódek i blokad, a także naszych usług takich jak:

- audyt wstępny LOTO,
- szkolenia okresowe pracowników,
- wdrożenie systemu LOTO itd.

Powiązane produkty