kontenery nieizolowane

Kontenery odpowiednie do bezpiecznego składowania dużych ilości substancji, półproduktów, materiałów czy odpadów