latarki czołowe

Czołowe latarki ułatwiają działanie nie ograniczając pracy rąk. Większość modeli nadaje się do montażu na hełmach i kaskach, dostępne latarki do prac w strefach zagrożonych wybuchem EX/ATEX gazów 0, 1, 2 i pyłów 20, 21 i 22.