Szafy na butle gazowe

Podkategoria

Szafy na butle gazowe zapewniają nie tylko skuteczną ochronę przed niebezpiecznymi gazami, ale także spełniają kluczową rolę w zabezpieczaniu personelu i mienia firmy. 

Co to są szafy na butle gazowe?

Szafy na butle gazowe służą do przechowywania butli z gazami przemysłowymi. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami miejsca przechowywania gazów.

Dlaczego warto przechowywać butle z gazem w odpowiednych dla nich miejscach?

Gazy łatwopalne  gazy te zetkną się ze źródłem zapłonu, takim jak płomień lub iskra, mogą spowodować pożar lub eksplozję w miejscu pracy. Niektóre  mają również właściwości toksyczne, które w przypadku pożaru lub przypadkowego uwolnienia mogą oddziaływać na pobliski personel. Gazy, takie jak LPG, mogą również wypierać powietrze, co może spowodować uduszenie.

Niepalne i nietoksyczne gazy mogą reagować z innymi substancjami, tworząc zagrożenie w miejscach pracy, w których znajdują się towary niebezpieczne innych klas. Niektóre gazy są również utleniające się, co oznacza, że ​​mogą powodować lub przyczyniać się do zapalenia innych materiałów. Gazy te również mogą powodować rozcieńczanie oraz zastępowanie tlenu powodując ryzyko uduszenia lub nie dotlenienia.

Gazy toksyczne, takie jak chlor lub dwutlenek siarki, to rodzaj sprężonego gazu, który stwarza zagrożenie dla zdrowia osób z nimi pracujących. Substancje te, stosowane w różnorodnych zastosowaniach, od laboratoriów po rafinerie, mogą szybko wpłynąć na zdrowie personelu w przypadku przypadkowego uwolnienia.

Funkcje szaf na butle gazowe

  • izolacja gazów od źródeł ciepła i ognia,
  • zapobieganie wyciekom i rozprzestrzenianiu się gazów,
  • ochrona butli przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • zgodność z przepisami bezpieczeństwa,
  • ograniczenie dostępu osób niepowołanych, 
  • miejsce do wygodnego składowania butli
  • porządek i segregacja.

Wyposażenie szaf na butle gazowe

Aby spełnić swoją rolę skutecznie, szafy na butle gazowe powinny być wyposażone w odpowiednie akcesoria i funkcje. 

Półki i uchwyty oraz szyny montażowe

Szafy powinny być wyposażone w regały lub półki, które umożliwiają organizację butli gazowych. To pozwala uniknąć przypadkowych uszkodzeń i ułatwia dostęp do konkretnych butli.

Wentylator lub  filtrowentylator w wykonaniu standardowym lub EX/ATEX.

Wentylacja jest kluczowym elementem szaf na butle gazowe. Zapewnia ona odpowiedni przepływ powietrza, co jest istotne w przypadku wycieku gazu. 

Systemy zabezpieczające

Niektóre szafy na butle gazowe są wyposażone w systemy monitoringu i alarmowe, które reagują na wycieki lub próby nieautoryzowanego dostępu. To dodatkowa warstwa ochrony.

Przed czym mogą chronić?

Pożary i wybuchy

Gazy przemysłowe mogą być łatwopalne, co stanowi poważne zagrożenie. Szafy na butle gazowe izolują gaz od źródeł ciepła i ognia, minimalizując ryzyko pożarów i wybuchów.

Wycieki gazów

Nieszczelne butle gazowe mogą prowadzić do wycieków niebezpiecznych gazów. Szafy z odpowiednią wentylacją pomagają rozproszyć gazy na zewnątrz, zapobiegając zatruciom.

Uszkodzenia mechaniczne

Butle gazowe są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Szafy na butle gazowe chronią je przed upadkiem lub uderzeniami, co może prowadzić do wycieków lub eksplozji.

Certyfikaty i normy jaki powinny spełniać szafki na butle z gazem

Butle gazowe to produkty, które podlegają rygorystycznym przepisom z uwagi na ich potencjalne zagrożenie. Najważniejsze regulacje dotyczące przechowywania butli gazowych znajdują się w normie TRGS 510. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje zawarte w TRGS 510, abyś mógł bezpiecznie składować butle z gazem.

Lokalizacja i magazynowanie:

Zasada jest jedna: nie wolno przechowywać substancji niebezpiecznych w miejscach, gdzie może to stanowić zagrożenie dla pracowników lub innych osób.

Miejsca te obejmują przede wszystkim ciągi komunikacyjne, takie jak klatki schodowe, korytarze, drogi ewakuacyjne, przejścia, arterie komunikacyjne oraz wąskie dziedzińce.

Natomiast miejsca nieodpowiednie do przechowywania to pomieszczenia przerw w pracy, dyżurki, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia pierwszej pomocy lub pokoje dziennego pobytu.

Substancje niebezpieczne można przechowywać w pomieszczeniach roboczych tylko wtedy, gdy spełnione są zasady ochrony pracowników, a przechowywanie odbywa się w specjalnych urządzeniach dostosowanych do najnowszych standardów technicznych.

Przechowywanie gazów pod ciśnieniem

Przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z butli gazowych są równie zróżnicowane, co dziedziny, w których są używane.

Wymogi budowlane i ochrona przeciwpożarowa

Pomieszczenia magazynowe, przeznaczone do składowania gazów palnych muszą spełniać wymogi określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Należy również pamiętać o konieczności posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która musi być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata. Zgodnie z paragrafem 12 rozporządzenia [Dz.U. z 2010 r. 109,poz.719]:

Pomieszczenia magazynowe butli z gazami palnymi muszą być chronione przed przegrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35 stopni C).

Butle zawierające gaz płynny muszą być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu co najmniej o 3 metry.

Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych muszą być oznaczone zgodnie z Polskimi Normami.

Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach dedykowanych tylko temu celowi.

Jak wybrać odpowiednią szafę na butle gazowe?

Wybór odpowiedniej szafy na butle gazowe może być kluczowy dla bezpieczeństwa firmy. Oto kilka kroków, które warto podjąć podczas wyboru:

Określenie wymagań

Najpierw należy określić, jakie gazy będą przechowywane i ile butli będzie trzeba pomieścić. To pomoże określić rozmiar i rodzaj szafy.

Przestrzeń i lokalizacja

Szafa powinna być umieszczona w odpowiednim miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Należy również zadbać o wentylację.

Zgodność z przepisami

Upewnij się, że wybrana szafa spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i posiada odpowiednie certyfikaty.

Badanie rynku

Przegląd dostępnych modeli i producentów pozwoli znaleźć najbardziej odpowiednią opcję pod względem jakości i ceny.

Szafy na butle gazowe są niezbędnym elementem bezpieczeństwa w przemyśle. Odpowiednio wyposażone i zgodne z przepisami szafy chronią personel i mienie przed pożarami, wyciekami gazów i uszkodzeniami mechanicznymi. Wybierając szafę na butle gazowe, należy zwrócić uwagę na certyfikaty oraz zgodność z przepisami. Dbałość o te kwestie przekłada się na bezpieczeństwo i spokój w miejscu pracy.

Sprawdź naszą ofertę szaf i szafek na butle z gazem i wybierz najlepszą do swojego zakładu. Jeśli potrzebujesz porady nie wahaj się skontaktować z nami. Nasz doradca pomoże dokonać Ci trafnego wyboru.