Szafy na substancje niebezpieczne

Podkategoria

Składowanie i przechowywanie niebezpiecznych substancji, takich jak chemikalia czy substancje łatwopalne, wymaga specjalnych środków ostrożności. Szafy na substancje niebezpieczne stanowią kluczowy element zapewnienia ochrony pracownikom oraz środowisku.

Szafy na substancje niebezpieczne są zaprojektowane do składowania i przechowywania materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, środowiska lub mienia. Substancje takie jak chemikalia, kwasy, zasady,  toksyny, substancje łatwopalne, trujące czy reaktywne, wymagają odpowiedniego przechowywania, aby minimalizować ryzyko wypadków i ewentualnych awarii.

Rodzaje substancji niebezpiecznych

Substancje zakwalifikowane jako niebezpieczne obejmują szeroki zakres materiałów, takich jak:

 • Chemikalia: toksyczne substancje chemiczne, kwasy, zasady, substancje alkaliczne, lakiery, czy środki ochrony roślin, rozpuszczalniki i inne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
 • Substancje łatwopalne: materiały łatwopalne, jak farby, lakiery, paliwa czy gazy, które mogą wywołać pożar lub eksplozję.
 • Substancje trujące: toksyczne gazy i ciecze, które mogą prowadzić do zatrucia lub uszkodzenia zdrowia po narażeniu.
 • Substancje reaktywne: materiały, które mogą reagować ze sobą lub z otoczeniem, prowadząc do wydzielania gazów lub ciepła, co może prowadzić do awarii lub pożaru.
 • Materiały takie jak akumulatory litowo-jonowe.

 Wszystkie substancje gazowe, płynne lub stałe muszą być przechowywane w szafie na substancje niebezpieczne, jeżeli na ich opakowaniu kwalifikowane są według poniższych zagrożeń: 

 • Niestabilne materiały wybuchowe.
 • Gazy pod ciśnieniem (sprężone).
 • Gazy łatwopalne (kategoria zagrożenia 1).
 • Gazy utleniające (kategoria zagrożenia 1).
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym - kategoria zagrożeń 1, 2, 3).
 • Działanie żrące na skórę (kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C).
 • Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym - kategoria zagrożenia 4).
 • Działanie uczulające na drogi oddechowe (kategoria zagrożenia 1), działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategoria zagrożeń 1A, 1B, 2), rakotwórczość (kategoria zagrożeń 1A, 1B, 2).
 • Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.

Różne typy szaf na substancje niebezpieczne

W zależności od rodzaju przechowywanych substancji istnieje kilka typów szaf, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie:

 • Szafy na chemikalia: wyposażone w półki i schowki dostosowane do przechowywania różnych rodzajów chemikaliów, zabezpieczają przed rozlewaniem się i reakcjami między substancjami. Mogą być podzielone na moduły, dzięki którym możesz przechowywać różne rodzaje substancji w jednej szafie bez ryzyka reakcji między nimi. Są wykonane z trwałych i odpornych na substancje materiałów takich jak stal. 
 • Szafy ognioodporne: przeznaczone do przechowywania substancji łatwopalnych, zapewniające ochronę przed ogniem i temperaturą. W razie wystąpienia pożaru drzwi szafy zamykają się i uszczelniają, aby zabezpieczyć substancje znajdujące się w środku. 
 • Szafy bezpieczeństwa: uniwersalne szafy, które zapewniają ogólną ochronę dla przechowywanych substancji, dostępem osób trzecich oraz ewentualnymi reakcjami chemicznymi.
 • Szafy na baterie litowo-jonowe: specjalistyczne szafy służące do przechowywania baterii. 

Szafy na substancje niebezpieczne skutecznie chronią przed:

 • Pożarem: szafy ognioodporne z opóźnieniem rozprzestrzeniania się ognia oraz specjalne materiały izolacyjne zmniejszają ryzyko pożaru.
 • Zatruciem: specjalistyczne konstrukcje szaf minimalizują ryzyko wycieku i ulatniania się substancji, co chroni pracowników przed zatruciem.
 • Awariami chemicznymi: szafy na chemikalia zapobiegają przypadkowym reakcjom między substancjami, które mogłyby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Przy wyborze odpowiedniej szafy na substancje chemiczne, zwróć uwagę na:

 • Rozmiar: szafa powinna pomieścić wszystkie materiały bez zbytniego zatłaczania. Pozostaw miejsce na przyszły wzrost zapotrzebowania. W naszej ofercie znajdziesz szafy we wszystkich rozmiarach, dobór odpowiedniego rozmiaru pozwoli Ci zaoszczędzić miejsce na hali. Posiadamy szafy od xs do xxl. jedno i dwudrzwiowe, oraz małe szafy podstołowe.
 • Drzwi i zamek: solidne drzwi z bezpiecznym zamkiem zapewniają kontrolę dostępu tylko osobom upoważnionym. 
 • Półki i wnętrze: Wybierz ilość półek i podział na moduły. Wielopoziomowe półki dostosowane do rodzaju przechowywanych materiałów zminimalizują ryzyko mieszania się substancji.
 • Nośność półek - w zależności od rodzaju szafy na chemikalia, półki mogą mieć różną nośność. 
 • Tacki i wbudowane wanienki wychwytowe- w przypadku rozlania się substancji taca na dole szafy zapewnia wychwyt substancji i dodatkowe zabezpieczenia.
 • Przyłącze uziemienia w dachu szafy.
 • Wentylacja - każda szafa na chemikalia musi posiadać sprawny system wentylacji, gdy przechowywane w niej substancje mają następujące właściwości: łatwopalne, Wybuchowe, agresywnie chemicznie, toksyczne, lotne.
 • Ognioodporność - Szafa na chemikalia może posiadać różny stopień ognioodporności, na przykład do 90, 60 lub 30 minut.  Ten stopień mówi nam, przez ile czasu przechowywane w szafie substancje niebezpieczne są bezpieczne na działanie płomieni.  

Główne korzyści związane z używaniem takich szaf bezpieczeństwa 

 1. Bezpieczeństwo pracowników: szafy na chemikalia zapewniają fizyczną barierę między pracownikami a potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. To minimalizuje ryzyko narażenia na kontakty skórne, wdychanie czy połknięcie substancji, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
 2. Zgodność z przepisami i normami: przechowywanie niebezpiecznych substancji w odpowiednich szafach jest zazwyczaj wymagane przez regulacje i normy bezpieczeństwa. Używanie specjalistycznych szaf jest zatem kluczowe do spełnienia wymogów prawnych i przemysłowych.
 3. Minimalizacja zagrożeń: szafy na substancje niebezpieczne skutecznie minimalizują ryzyko wycieku, rozprzestrzeniania się gazów toksycznych czy awarii chemicznych. To pomaga uniknąć potencjalnych katastrof i wypadków.
 4. Ochrona środowiska: poprawne przechowywanie niebezpiecznych substancji w specjalistycznych szafach zapobiega ich przedostawaniu się do środowiska. To kluczowe dla ochrony przyrody, wód gruntowych i powietrza.
 5. Zachowanie jakości substancji: niektóre substancje mogą ulegać degradacji pod wpływem światła, temperatury czy wilgoci. Szafy z odpowiednią izolacją i kontrolą warunków przechowywania pomagają zachować jakość i skuteczność tych materiałów.
 6. Łatwiejszy dostęp do materiałów: dobrej jakości szafy na substancje niebezpieczne są zaprojektowane tak, aby umożliwiać łatwy dostęp do przechowywanych materiałów. To pomaga pracownikom w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu materiałami.
 7. Zapobieganie kradzieżom: niebezpieczne substancje, takie jak chemikalia czy leki, mogą być atrakcyjne dla potencjalnych złodziei. Szafy zabezpieczające i zamykane na klucz chronią przed kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem.
 8. Organizacja przestrzeni: szafy na substancje niebezpieczne pomagają w utrzymaniu uporządkowanej przestrzeni pracy. Dzięki wyznaczonym półkom i schowkom, materiały są zorganizowane i łatwo dostępne.
 9. Redukcja kosztów: uniknięcie wycieków, awarii czy uszkodzenia materiałów dzięki prawidłowemu przechowywaniu substancji może przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów napraw i utrzymania.
 10. Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa: korzystanie z szaf na substancje niebezpieczne przyczynia się do budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, podnosząc świadomość pracowników o potencjalnych zagrożeniach i odpowiednich praktykach.

Szafy chemiczne stanowią integralny element strategii bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Dzięki nim można efektywnie zarządzać ryzykiem, chronić pracowników oraz przestrzegać przepisów i norm, co ma istotne znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie.

Szafy na substancje niebezpieczne są nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w branży BHP oraz przemyśle. Skutecznie chronią przed pożarami, zatruciem i awariami chemicznymi. Wybierając odpowiednią szafę, zapewniasz ochronę swoim pracownikom, środowisku oraz mieniu. Dbaj o to, by szafa była dostosowana do rodzaju przechowywanych substancji oraz spełniała wymogi bezpieczeństwa

Skorzystaj z oferty naszego sklepu i wybierz odpowiednią szafę na substancje niebezpieczne.