Szafy ognioodporne

Podkategoria

Jedną z głównych przyczyn pożarów w zakładach pracy są nieprawidłowe warunki przechowywania i przenoszenia łatwopalnych substancji i cieczy. Podstawowym krokiem w zmniejszeniu ryzyka pożarowego jest prawidłowe używanie szaf ognioodpornych. Szafy ogniotrwałe służą do składowania chemikaliów, paliw i rozpuszczalników. Dodatkowo zmniejszają emisję szkodliwych substancji do środowiska. Zatrzymują ewentualny wyciek substancji umieszczonych w szafie oraz w razie wystąpienia pożaru chronią zawartość. W czasie pożaru zatrzymują rozprzestrzenianie się ognia i wydłużają czas na ewakuacje pracowników. Zaprojektowane tak by spełniać przepisy bezpieczeństwa i przepisy przeciwpożarowe. Szafki ogniotrwałe występują w różnych rozmiarach i klasach ognioodporności, mają różne funkcje i systemy zabezpieczeń.

Czym są szafy ognioodporne?

Szafy ognioodporne pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa podczas przechowywania chemikaliów, substancji łatwopalnych oraz innych materiałów niebezpiecznych. Ich kluczową funkcją jest zabezpieczanie przed rozprzestrzenianiem się ognia, gazów toksycznych i innych zagrożeń.

Korzyści z użytkowania szaf zabezpieczających ognioodpornych:

 • Ochrona pracowników. 
 • Ochrona przeciwpożarowa budynków i instalacji.
 • Ochrona substancji znajdujących się w szafie.
 • W razie pożaru- dodatkowy czas na ewakuacje.
 • W razie pożaru- zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia.
 • Ochrona Mienia-  szafy  chronią przed zagrożeniami związanymi z pożarem, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku utraty cennego sprzętu lub materiałów.
 • Wygodne i bezpieczne magazynowanie substancji niebezpiecznych.
 • Spełnienie wymagań zarządzania ryzykiem zgodnie z normami ISO.

Materiały łatwopalne powinny być przechowywane w odpowiednich do tego warunkach. 

Cechy szaf ognioodpornych do przechowywania substancji niebezpiecznych:

 1. Odporność na ogień: szafy te są wykonane z materiałów ognioodpornych i zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne temperatury i opóźnić rozprzestrzenianie się ognia w ich wnętrzu.
 2. Wentylacja i filtracja: systemy wentylacji i filtracji, które zapewniają odpowiednie warunki przechowywania substancji chemicznych oraz eliminują ewentualne opary i gazy.
 3. Solidna konstrukcja: wzmocnione zamki oraz konstrukcję, która utrudnia dostęp osobom nieuprawnionym.
 4. Zgodność z normami bezpieczeństwa: szafy ogniotrwałe do przechowywania substancji niebezpiecznych są zazwyczaj certyfikowane i spełniają rygorystyczne normy, takie jak OSHA, NFPA czy EN 14470-1.

Czym jest ognioodporność?

Ognioodporność to zdolność materiałów lub konstrukcji do opóźniania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz ograniczania skutków działania wysokich temperatur. Jest to istotna cecha w kontekście bezpieczeństwa budynków, mebli, urządzeń i innych elementów, które mogą być narażone na ryzyko pożaru.

Proces mierzenia i sprawdzania ognioodporności jest zazwyczaj przeprowadzany w laboratoriach badawczych i jest regulowany przez różne normy i standardy, w zależności od rodzaju produktu lub materiału. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

Normy i standardy: istnieją międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy, które określają procedury testowania ognioodporności. Przykłady to normy EN 1363 (w Europie) i UL 72 (w Stanach Zjednoczonych), które dotyczą testowania ognioodporności różnych typów materiałów i urządzeń.

Klasyfikacje ognioodporności: produkty i materiały ognioodporne są zazwyczaj klasyfikowane na podstawie czasu, przez który są w stanie utrzymać swoje właściwości podczas ekspozycji na określone temperatury. Przykładowo, drzwi ognioodporne mogą być klasyfikowane jako "EI30", co oznacza, że utrzymają swoją integralność i nieprzepuszczalność przez 30 minut w warunkach pożaru.

Procedury testowe różnią się w zależności od typu produktu lub materiału. Przykładowe testy obejmują eksponowanie próbki na określoną temperaturę, promieniowanie cieplne lub działanie ognia przez określony czas. W trakcie testów monitoruje się różne wskaźniki, takie jak temperatura, ciśnienie i integralność konstrukcji.

Kategorie ognioodporności: Produkty ognioodporne są często podzielone na różne kategorie, które określają, jak długo i jakie warunki są w stanie wytrzymać. Na przykład, drzwi ognioodporne mogą mieć różne klasyfikacje, takie jak "E", "EI", "EW", które odnoszą się do różnych poziomów ognioodporności.

Certyfikacja: po zakończeniu testów, produkty mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające ich ognioodporność. Te certyfikaty są ważne dla klientów i organizacji, które muszą spełniać konkretne normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Warto zaznaczyć, że ognioodporność nie oznacza, że materiał lub produkt są całkowicie odporne na ogień. Zamiast tego oznacza to, że mają one zdolność opóźniania rozprzestrzeniania się ognia lub utrzymania swojej funkcjonalności przez określony czas w warunkach pożaru, co daje ludziom więcej czasu na ewakuację i minimalizuje szkody. Dlatego też produkty ognioodporne są kluczowe w zabezpieczaniu budynków i innych elementów przed ryzykiem pożaru.

Wnioski są jasne: szafy ognioodporne do przechowywania substancji niebezpiecznych są niezastąpionym elementem w przemyśle i laboratoriach, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa pracowników oraz skuteczne zarządzanie materiałami niebezpiecznymi. Dzięki ich specjalistycznym cechom i zgodności z normami, stanowią nieodłączny element działań na rzecz bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.

 Dopasuj szafę do swoich wymagań. Sprawdź nasze propozycje.