Polityka Prywatności

1.
Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez 4 Safety Sp. z o.o.   w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.
Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka 4 Safety Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 16a, 05-250 Radzymin,  NIP: 125-154-31-35 (dalej jako „4 Safety Sp. z o.o.”).
 2. 4 Safety Sp. z o.o.  może przetwarzać dane osobowe:
 • w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu przesyłania treści marketingowych 4 Safety Sp. z o.o. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celu przesyłania newslettera 4 Safety Sp. z o.o. na zasadach kreślonych wRegulaminie Newslettera
 • w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies;
 • w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia strony na portalu Linkein.com na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.
Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 • Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
 • Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe  o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline oraz nasi partnerzy biznesowi.
 • Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

4.
Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 • W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter 4 Safety Sp. z o.o.
 • Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych produktach i usługach oraz aktualnościach 4 Safety Sp. z o.o.
 • Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 • Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.
 • Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Możesz się wypisać”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.
 • 4 Safety Sp. z o.o. uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

5.
Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera

 • W przypadku zapisu na newsletter dane osobowe będą przetwarzane w  celu  wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności wysyłki Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 • Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

6.
Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 • Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 4 Safety Sp. z o.o.   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.
 • Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą  przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.
 • 4 Safety Sp. z o.o. informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

7.
Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej oraz marketingu / remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie oparte są na podstawie zgody na wykorzystanie Twoich cookies na zasadach opisanych w polityce cookies. Funkcjonalność Google Ads polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google Ads należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
 • 4 Safety Sp. z o.o. korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google..
 • Przekazane dane będą przetwarzane:
 • W celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie;
 • W celach marketingu i remarketingu przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty na stronie.

8.
Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalu Facebook.com

 • Administratorami danych osób odwiedzających nasz fanpage na portalu Facebook jest 4 Safety Sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 4 Safety Sp. z o.o. w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie wyrażonej zgody (uznajemy, że kliknięcie w przycisk „Lubie to” jest działaniem wyraźnie potwierdzającym jej wyrażenie) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w umożliwieniu dostępu i informacji o aktualizacjach treści prezentowanych na fanpage 4 Safety Sp. z o.o.
 • Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Lubię to”.

9.
Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia fanpage na portalu Linkedin

 • Administratorami danych osób odwiedzających nasz fanpage na portalu LinkedIn jest 4 Safety Sp. z o.o. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez 4 Safety Sp. z o.o. w celu tworzenia danych statystycznych, prowadzenia działań promocyjnych oraz odpowiadania na adresowane do nas wiadomości na podstawie wyrażonej zgody (uznajemy, że kliknięcie w przycisk „Obserwuj” jest działaniem wyraźnie potwierdzającym jej wyrażenie) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w umożliwieniu dostępu i informacji o aktualizacjach treści prezentowanych na fanpage 4 Safety Sp. z o.o.
 • Posiadane przez nas dane w tym celu będą przetwarzane przez okres maksymalnie dwóch lat od momentu wycofania polubienia naszego fanpage’a lub maksymalnie dwóch lat od momentu ostatniej wizyty w przypadku, gdy nie skorzystali Państwo z przycisku „Obserwuj”.

10.
Prawa przysługujące osobom fizycznym

 • Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes 4 Safety Sp. z o.o.  .
 • prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka)

11.
Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: rodo@4safety.pl

12.
Zabezpieczenia

W szczególności, za pomocą szyfrowania 4 Safety Sp. z o.o. zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

13.
Inni odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmom hostingowym.

Polityka Cookies

1.
Definicje:

 1. Administrator – 4 Safety Sp. z o.o.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową  dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://www.4safety.pl/
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies oraz kontynuuje korzystanie z Serwisu, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez 4 Safety jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

3.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Tabela plików cookies

Nazwa pliku Cookie
Długość przechowywania
Cel wykorzystania Cookies?
_ga
2 lata
Ten zewnętrzny plik to ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala firmie 4 Safety na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.
_gat
1 dzień
Ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga firmie 4 Safety identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _gat nie pozwala firmie 4 Safety na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.
_gid
1 dzień
Rejestruje unikalny ID, który jest użyty do generowania statystycznych informacji o tym jak użytkownicy korzystają ze strony
collect
Sesja
Używany do wysyłania informacji do Google Analytics o odwiedzających w tym o ich urządzeniu i zachowaniu. Używany do śledzenia użytkowników korzystających ze strony z różnych urządzeń i kanałów marketingowych