Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

26.4.2023 11:06

Czy maszyna musi mieć tabliczkę znamionową? Co się powinno na niej znajdować? Dowiesz się z tego artykułu.

Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Tabliczka znamionowa jest kluczowym elementem każdego urządzenia lub maszyny, ponieważ zawiera informacje o jego parametrach i sposobie użycia.

W tym artykule dowiesz się:

1. Co to jest tabliczka znamionowa?
2. Gdzie jest zazwyczaj umieszczana?
3. Jakie informacje powinna zawierać?
4. Jakie są wymagania dotyczące jej opisu i oznaczeń?
Tabliczka znamionowa - jakie dane powinna zawierać

 

1. Co to jest tabliczka znamionowa?

Tabliczka znamionowa to mała płytka, na której umieszczone są informacje o urządzeniu lub maszynie. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz umożliwienie prawidłowego korzystania z danego urządzenia. Na tabliczce powinny znajdować się wszystkie ważne informacje takie jak: napięcie zasilania, moc, czy zastosowanie,. a także numer seryjny i rok produkcji.

Tabliczka znamionowa maszyny pełni wiele różnych funkcji. Przede wszystkim, umożliwia identyfikację maszyny i jej właściciela. Dzięki temu, w przypadku awarii lub wypadku, można łatwo zidentyfikować maszynę i przystąpić do odpowiednich działań.  Przyspiesza to proces naprawy szczególnie w dużych parkach maszynowych.

Innym ważnym elementem tabliczki znamionowej są instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji. Te instrukcje są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorów i pracowników podczas pracy z maszyną. Instrukcje te zawierają informacje na temat zasad bezpiecznego użytkowania maszyny, takie jak sposób obsługi, procedury awaryjne, zalecane praktyki, itp.

Tabliczka znamionowa maszyny jest również ważna z punktu widzenia zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa. Zgodnie z punktem 1.7.3. załącznik I Dyrektywy Maszynowej MD (2006/42/WE) każda maszyna powinna być oznakowana w sposób widoczny, czytelny i trwały. Informacje muszą być podane w języku polskim, czcionką umożliwiającą łatwe odczytanie.

 

Tabliczka znamionowa urządzenia

2. Gdzie powinna być umieszczona tabliczka znamionowa urządzenia?

Tabliczka znamionowa zazwyczaj jest umieszczana na maszynie lub urządzeniu w miejscu, które jest łatwo widoczne i dostępne dla użytkownika. Znajduje się ona zwykle na zewnętrznej części obudowy ale w niektórych przypadkach może być umieszczona również wewnątrz urządzenia lub na jego obudowie.

W przypadku gdy nie ma możliwości umieszczenia wymaganych informacji na urządzeniu ( np. gdy urządzenie jest zbyt małe) dopuszcza się przymocowanie dodatkowej tabliczki czy etykiety do urządzenia.

Ważna jest trwałość tabliczki ponieważ nie może ulec zniszczeniu w ciągu całego okresu użytkowania maszyny.

3. Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Tabliczka znamionowa powinna zawierać szereg informacji o urządzeniu. Najważniejsze z nich to:

 • Nazwa i typ urządzenia lub maszyny;
 • Producent urządzenia lub maszyny;
 • Numer seryjny urządzenia lub maszyny;
 • Napięcie zasilania;
 • Moc urządzenia lub maszyny;
 • Waga urządzenia lub maszyny;
 • Data produkcji.

Oprócz standardowych danych znamionowych, takich jak producent czy numer seryjny, tablica powinna również zawierać:

 • Znak CE;
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania;
 • Opis sposobu użycia;
 • Oznaczenia dotyczące krajów, w których urządzenie lub maszyna może być używana;
 • Oznaczenia bezpieczeństwa.

Tabliczka znamionowa powinna zawierać informacje na temat oznaczeń bezpieczeństwa, takich jak stopień ochrony przed pyłem i wodą, czy też klasa izolacji.

W niektórych przypadkach powinny się znaleźć również informacje o przeznaczeniu użytkowania- np. do użytkowania w strefie ATEX.

Tabliczka znamionowa regału

4. Tabliczka znamionowa - wymagania dotyczące materiału i oznaczeń?

Czytelność: Tablica musi być czytelna i łatwo zrozumiała dla użytkowników. Wszystkie informacje powinny być wyraźnie napisane i dobrze widoczne.

Trwałość: Tabliczka znamionowa musi być wykonana materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Najczęściej spotykane są tabliczki wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych, ale także można spotkać tabliczki znamionowe z papieru lub z laminatu.

Ważne jest by tabliczka była odporna na ścieranie, wilgoć, korozje czy promieniowanie słoneczne.

Materiał wykonania powinien być dopasowany do warunków pracy danego urządzenia.

Tabliczka powinna być przymocowana do maszyny w sposób trwały i nie może być łatwo usunięta.

Umiejscowienie: tabliczka znamionowa musi być umieszczona w widocznym miejscu na maszynie. Najlepiej, aby tabliczka znamionowa była umieszczona w pobliżu miejsca, gdzie znajdują się elementy sterujące maszyny.

Dane i język: Tabliczka znamionowa powinna być napisana w języku narodowym kraju, w którym maszyna będzie użytkowana. W przypadku, gdy maszyna będzie używana w kraju, gdzie używa się innych języków, tabliczka znamionowa musi być napisana w odpowiednim języku.  

Treści musza być zgodne z wymaganiami prawa obowiązującego w danym kraju. W Polsce będzie to dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Co zrobić gdy zakupiłeś maszynę bez tabliczki znamionowej?

W takiej sytuacji powinieneś zwrócić się do producenta maszyny o wydanie tabliczki znamionowej oraz udostępnienie dokumentacji technicznej. w przypadku gdy maszyna nie została wyprodukowana w Polsce należy skontaktować się w tej sprawie z przedstawicielem producenta w Polsce.

Usługi

Zobacz powiązane usługi