Materiały niebezpieczne pod okiem Doradcy ADR

18.11.2022 11:05

Składujesz, przechowujesz materiały uznawane za niebezpieczne? Sprawdź czy nie potrzebujesz szkolenia z zakresu transportu towarów niebezpiecznych ADR.

Materiały niebezpieczne pod okiem Doradcy ADR

oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Najważniejszym punktem jest zrozumienie istoty konwencji ADR. Czyli zbioru zasad dotyczących przewozu towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Warto na wstępie wyjaśnić, że ADR to nie tylko transport z punktu A do punktu B, ale również wszystkie czynności załadunku i rozładunku z tym związane.  Wystarczy, że wykonujesz tylko jedną z tych czynności, by być zobowiązanym do stosowania wymogów Umowy ADR.

Jeśli nie przewozisz, a tylko magazynujesz materiały niebezpieczne – również twoje przedsiębiorstwo  ma obowiązek wyznaczenia Doradcy ADR i działania zgodnie z jego zaleceniami, ponieważ zajmujesz się załadunkiem i rozładunkiem.

Co jest materiałem niebezpiecznym w Twoim magazynie?

Materiały niebezpieczne to takie materiały, które stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub mienia.

To nie tylko towary składowane  na półkach. To również towary wykorzystywane podczas eksploatacji, jak np. środki czyszczące posadzki.

Substancje zapakowane w różnego rodzaje opakowania będą stanowiły zagrożenia wtedy, kiedy będą klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP lub przepisami transportowymi.

Rozporządzenie CLP tyczy się klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Głównym celem CLP jest zweryfikowanie czy dana substancja czy materiał chemiczny charakteryzuje się właściwościami kwalifikującymi je jako stwarzające zagrożenia.

Gdzie znaleźć informacje o zagrożeniach związanymi z daną substancją niebezpieczną?

w karcie charakterystyki w sekcji 2. -będzie opisana Klasyfikacja CLP i rodzaje zagrożeń,

w karcie charakterystyki w sekcji 14. - znajdziesz klasyfikację ADR dla tych materiałów, które będą również traktowane jako niebezpieczne podczas przewozu.

Zwrócić uwagę, że CLP i ADR są to dwa prawne aspekty klasyfikacji i oba należy wziąć pod uwagę magazynując materiały niebezpieczne.

składowanie materiałów niebezpiecznych

Dlaczego?

  • Bo nie każdy towar ADR będzie miał kartę charakterystyki – jak na przykład przedmioty zawierające materiały niebezpieczne (zapalniczki, akumulatory, itd.).
  • Nie każdy materiał z kartą charakterystyki będzie niebezpieczny w transporcie – jak na przykład materiały drażniące lub uczulające – te zagrożenia nie są zagrożeniami w transporcie, ale już dla osób stosujących takie materiały mają ogromne znaczenie.

Dodatkowo należy pamiętać, że magazynowanie to nie tylko samo składowanie, ale również procesy związane z przyjęciem towarów (rozładunki), sortowaniem oraz ich wydaniem i przygotowaniem do wysyłki (załadunki).

materiały niebezpieczne w opakowaniu

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo materiałów niebezpiecznych w magazynie?

Specjalista BHP czy doradca ADR?

Prawidłową odpowiedzią jest – obaj eksperci.

  • Doradca ADR nadzoruje bezpieczeństwo procesów załadunku i rozładunku.
  • Specjalista BHP kontroluje bezpieczeństwo całego procesu magazynowania.
szkolenie ADR

Czy trzeba szkolić magazynierów w zakresie ADR?

Tak!

Szkolenia z zakresu ADR są obowiązkiem prawnym, a ich brak może skutkować karą 2000 zł.

Kto powinien być objęty szkoleniem ADR?

Szkoleniem powinni być objęci Ci pracownicy magazynu, którzy przygotowują towary ADR do wysyłki oraz dokonują ich załadunku i rozładunku, niezależnie od ilości, wielkości opakowań i częstotliwości.

Takie szkolenia muszą być przeprowadzone przez Doradcę ADR, udokumentowane i cyklicznie powtarzane.

Jednym z elementów szkoleń ADR jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, którego celem powinno być zapoznanie pracowników z bezpiecznymi sposobami postępowania oraz z procedurami ratowniczymi.

doradca ADR

Jeśli w Twoim zakładzie wykonuje się załadunki i rozładunki materiałów niebezpiecznych to skontaktuj się z naszym doświadczonym ekspertem ADR.

Sylwia Maliszewska
Doradca ADR/DGSA PL 1569/2017
Specjalista BHP & REACH & CLP
Biegły sądowy
Sporządzanie kart charakterystyki SDS - 54 języki, 23 regiony
 tel.: 503 195 577
sylwia@trans-adr.com

Usługi

Zobacz powiązane usługi

Produkty

Zobacz powiązane produkty

Przemysłowe espresso

Przemysłowe Espresso nr 8 2022

NR 8 Likwidacja rozlewów i składowanie substancji niebezpiecznych

Użytkujesz, przechowujesz w swoim zakładzie substancje niebezpieczne? Sprawdź gdzie możesz bezpiecznie przechowywać takie substancje. Czy potrzebujesz doradcy ADR? Jak postępować w przypadku wycieku i na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego kontenera na materiały niebezpieczne.

Pobierz przemysłowe Espresso