Oznakowanie barwne rurociągów – kolory, strzałki, napisy

5.7.2023 14:29

Poprawnie oznaczone rurociągi pomagają pracownikom w identyfikacji substancji przewożonych przez dany rurociąg oraz w unikaniu potencjalnych zagrożeń. Sprawdź jak prawidłowo i efektywnie oznaczyć rurociągi.

Dlaczego warto oznaczać rurociągi?

Prawidłowe oznakowanie rurociągów jest jednym z kluczowych aspektów utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Poprawnie oznaczone rurociągi pomagają pracownikom w identyfikacji substancji przewożonych przez dany rurociąg oraz w unikaniu potencjalnych zagrożeń. Oznakowanie barwne obejmuje kolory, strzałki i napisy, które razem tworzą czytelne i intuicyjne systemy identyfikacji.

Dowiedz się:

Co zyskasz dzięki prawidłowemu oznakowaniu rurociągów? 
Jak to zrobić efektywnie i szybko?
Jakie są wymagania bezpieczeństwa dotyczące oznakowania rurociągów?
Jakie są zasady oznakowania według normy ISO 20560?
oznakowanie rurociągów w przemyśle

Jakie są korzyści z oznakowania barwnego rurociągów?

1. Poprawa bezpieczeństwa

Oznakowanie barwne rurociągów umożliwia łatwą identyfikację substancji przewożonych przez dany rurociąg. Dzięki temu pracownicy mogą unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i podejmować odpowiednie środki ostrożności. Oznakowanie barwne pomaga również w szybkim reagowaniu na awarie lub wycieki, co może przyczynić się do minimalizacji szkód i zagrożeń.

2. Zwiększenie efektywności pracy

Pracownicy, którzy mają łatwy dostęp do informacji na temat substancji przewożonych przez rurociągi, mogą szybciej i skuteczniej wykonywać swoje obowiązki. Oznakowanie barwne rurociągów eliminuje potrzebę szukania informacji w dokumentacji lub zadawania pytań, co przekłada się na większą efektywność pracy i możliwość właściwej ale i szybszej reakcji w razie potencjalnego zagrożenia.

3. Eliminacja pomyłek

Oznaczenia barwne są czytelne i intuicyjne, co eliminuje ryzyko pomyłek lub błędnej interpretacji informacji. Pracownicy mogą szybko i łatwo zidentyfikować substancje przewożone przez rurociągi, co minimalizuje ryzyko przypadkowego narażenia na niebezpieczne substancje lub popełnienia błędu w manipulacji rurociągami.

rurociągi które powinny byc oznaczone

Jak oznaczać barwne rurociągi? Jakimi zasadami się kierować?

Oznaczanie barwnych rurociągów wymaga przestrzegania określonych zasad i wytycznych. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek, które należy wziąć pod uwagę podczas oznaczania rurociągów:

1. Czytelność i widoczność

Oznaczenia na rurociągach muszą być czytelne i widoczne dla osób pracujących w okolicy. W zależności od warunków panujących w miejscu pracy, może być konieczne zastosowanie odpowiednich technik oznaczania, takich jak zastosowanie kolorów o wysokiej widoczności, powiększonych napisów lub odpowiednich oznaczeń świetlnych czy piktogramów pozwalających określić ewentualne zagrożenia lub zalecane środki ochrony.

2. Trwałość i odporność na warunki zewnętrzne

Oznakowania rurociągów muszą być odporne na czynniki takie jak: wilgoć, promieniowanie UV, wysoka temperatura czy chemikalia. Dlatego ważne jest, aby używać odpowiednich materiałów i technik oznakowania, które zapewnią długotrwałą czytelność i widoczność, w zależności od środowiska występowania rurociągów.

3. Stosuj ogólnie przyjęte kolory i nazewnictwo

Dzięki używaniu odpowiednich symboli i kolorów ułatwisz interpretacje oznaczeń dla pracowników, gości czy ekip serwisowych. 

4. Strzałki i napisy

W oznakowaniu barwnym rurociągów stosuje się również strzałki i napisy. Strzałki wskazują kierunek przepływu substancji w rurociągu, co pomaga w szybkiej identyfikacji i orientacji. Napisy zawierają informacje dodatkowe, takie jak nazwa substancji, numer identyfikacyjny lub inne istotne dane.

5. Konsultacja z ekspertami

W przypadku oznaczania barwnego rurociągów ważne jest skonsultowanie się z odpowiednimi ekspertami, którzy posiadają wiedzę na temat lokalnych przepisów i norm. Ekspert może pomóc w doborze odpowiednich kolorów, strzałek i napisów oraz w zapewnieniu zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

jak powinny być oznaczone rury

Montaż oznaczeń na rurociągach

W zależności od gatunków panujących w środowisku pracy jak i medium jakie płynie w rurze - znaczniki możesz przykleić klejem lub za pomocą innego systemu, np. uchwytów.

Jeżeli stosujemy znaczniki samoprzylepne, klej powinien być odpowiednio dobrany do rurociągu, do którego znaczniki mają być przytwierdzone, i nie może powodować jego korozji. Jeżeli nie znasz charakterystyki korozyjności rurociągu, można owinąć znaczniki wokół rur i skleić przy użyciu paska samoprzylepnego z minimalną zakładką.

W przypadku wymagających powierzchni rur - chropowatych, bardzo gorących lub zimnych lub jeżeli medium w rurociągu często się zmienia, lepszym rozwiązaniem może być znacznik bez klejowy lub zastosowanie systemu uchwytów. Sztywne znaczniki rur można zapiąć i owinąć wokół rur, umożliwiając tym samym łatwą ich wymianę.

montaż oznaczeń na rurociągi

Oznakowanie rurociągów zgodne z normą ISO 20560

Norma ISO 20560, zatytułowana "Oznakowanie rurociągów - Zasady ogólne", stanowi kompleksowy zestaw wytycznych, który ma na celu ułatwienie identyfikacji rurociągów oraz zapewnienie spójności i zrozumiałości oznaczeń w różnych sektorach przemysłu.

Według norm ISO znaczniki rur są połączeniem dwóch stref kolorystycznych:

 1. Strefa kolorystyczna identyfikacji podstawowej, w której można umieścić nazwę zawartości i dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak ciśnienie, temperatura i prędkość.
 2. Kolor bezpieczeństwa wizualizujący zwiększone ryzyko za pomocą znaków ostrzegawczych GHS (CLP) lub ISO7010.

Jakie informacje w systemie znakowania rurociągów powinny być umieszczone według normy ISO?

 1. Kodowanie kolorystyczne do identyfikacji substancji znajdującej się w rurociągu.
 2. Nazwę substancji w rurociągu - nazwa powinna być wyraźnie widoczna (jeśli znacznik jest owijany wokół rurociągu nazwa powinna byc widoczna z każdej strony.
 3. Strzałki wskazujące kierunek przepływu.
 4. Znaki ostrzegawcze oraz symbole GHS.
oznaczenia rurociągów -ISO

Oznaczenia kolorystyczne rurociągów

Norma ISO 20560 zawiera spójne oznaczenia kolorystyczne do użytku międzynarodowego. W niektórych krajach są stosowane własne standardy, zazwyczaj są one ujęte w krajowych normach znakowania rur.

KOLORYSTYCZNE OZNACZENIA RURUOCIAGÓW

Gdzie i jak mocować znaczniki rurociągów?

 • w równych odstępach, by nazwę medium w rurociągu można było odczytać z dowolnego miejsca;
 • na obu końcach lub w punktach przyłączenia zaworów, pomp, zbiorników, instalacji itp.;
 • na każdym rozgałęzieniu;
 • na każdej stronie ściany, stropu i innych przejść;
 • na wlocie i wylocie ciągu procesowego;
 • obok klatek schodowych i podestów w przypadku rurociągów prowadzonych górą;
 • na początku i końcu stojaków rurowych;

WAŻNE! Odległości między znacznikami rur we wnętrzach nie powinny być większe niż 10 metrów. W przypadku znaczników do zastosowań zewnętrznych odległości te mogą być większe, o ile w pobliżu nie ma przeszkód, a znaczniki są wyraźnie widoczne i czytelne z każdego miejsca.

gdzie mocować oznaczenia rurociągów

Oznakowanie zawierające tekst i liczby, które dostarczają dodatkowych informacji na temat substancji przewożonej w rurociągu powinno być napisane w języku zrozumiałym dla personelu eksploatacyjnego i utrzymania.

Trwałość oznakowania: Oznakowanie rurociągów powinno być odporne na warunki atmosferyczne, korozję, promieniowanie UV i inne czynniki, które mogą wpływać na jego trwałość. Norma ISO 20560 nakazuje stosowanie trwałych materiałów do oznakowania, które zachowują czytelność i wytrzymałość przez długi czas.

Dokumentacja: Zgodnie z normą ISO 20560, istotne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej oznakowania rurociągów. Powinna ona zawierać informacje o rodzaju substancji przewożonych w rurociągu, kolorach i symbolach użytych w oznakowaniu, lokalizacji oznakowania oraz wszelkich innych istotnych informacjach dotyczących identyfikacji i bezpieczeństwa.

Ponadto ISO 20560 ma zastosowanie również do oznaczania zbiorników i zapewnia szybki wgląd w sposób łączenia instalacji.

jak oznaczać rurociągi według norm ISO

Jak oznaczać rurociągi efektywnie i trwale?

Wybierz drukarkę przemysłową!

Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo dzięki drukarce przemysłowej. Wykorzystaj ją do innych oznaczeń i przyspieszenia pracy. Dzięki niej wydrukujesz oznaczenia rurociągów szybko i  trwale.

Dzięki drukarce przemysłowej wydrukujesz również:

 • piktogramy i znaki BHP
 • oznaczenia manometrów
 • oznaczenia na przewody i kable,
 • oznakujesz materiały niebezpieczne,
 • oznaczenia inspekcji i napraw,
 • stworzysz etykiety, tabliczki znamionowe,
 • stworzysz tablice informacyjne i znaki.
drukarka przemysłowa brady

W dynamicznym środowisku pracy niezwykle ważne jest szybkie reagowanie na zmiany.

Dzięki drukarce przemysłowej zareagujesz od razu na: 

 • braki oznakowaniu rurociągów, 
 • niejednoznacznie oznakowane rurociągi,
 • zmiany, naprawy instalacji,
 • braki w wizualizacji miejsca pracy,
 • brak jednoznacznych piktogramów bhp,
 • braki tablic informacyjnych i znaków. 

Dodatkowo: 

 • nie tworzysz projektów, nie czekasz na wysyłkę z drukarni, 
 • nie tworzysz stoków magazynowych,
 • nie generujesz kosztów związanych z zamawianiem etykiet, magazynowaniem, 
 • szybko zareagujesz w przypadku audytu,
 • usprawnisz i ułatwisz pracę dzięki klarownym oznaczeniom,
 • zminimalizujesz ryzyko pomyłek wynikających z braku oznaczeń źródeł energii, 

Etykiety do drukarki przemysłowej powinny być wysokiej jakości, wykonane ze specjalnych materiałów i klejów, odporne na ciężkie warunki przemysłowe.

Zobacz jak szybko możesz wydrukować oznakowanie dla rurociągu.

Kliknij i zobacz nasze propozycje drukarek przemysłowych

Potrzebujesz znaczników rurociągów?

Trwałe i odporne na warunki przemysłowe oznakowanie zgodne z normą ISO wydrukujesz na naszych drukarkach przemysłowych

Znaczniki rur możesz z łatwością zaprojektować korzystając z komputera i aplikacji z platformy Brady Workstation. Wystarczy wprowadzić średnicę rury i nazwę substancji, a aplikacja przedstawi edytowalny, zgodny z normą ISO 20560 znacznik rur do wydrukowania za pomocą drukarki.

Drukuj oznaczenia i wiele więcej w dosłownie kilka kliknięć dzięki drukarce przemysłowej korzystając ze specjalnej aplikacji z gotowymi szablonami oznaczeń i etykiet.

Znaczniki możesz również zamówić w formie gotowej do użycia z godnie z podanymi normami i specyfikacjami.

Chcesz sprawdzić jak to działa? Skontaktuj się z Nami i umów na prezentację drukarki.

Formularz kontaktowy
Napisz lub zadzwoń
E-mail: kontakt@4safety.pl
Tel kom: +48 600 000 306
Usługi

Zobacz powiązane usługi

Produkty

Zobacz powiązane produkty

Przemysłowe espresso

Przemysłowe Espresso nr 7 2022

Nr 7 Bezpieczny ruch w zakładzie

W każdym zakładzie produkcyjnym, logistycznym czy magazynie odpowiednie zaprojektowanie, oznaczenie i zabezpieczenie skrzyżowań oraz ciągów komunikacyjnych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Zadbaj o nie z nami!

Pobierz przemysłowe Espresso