Substancje niebezpieczne w kontenerze magazynowym

27.10.2022 10:10

Zwiększ bezpieczeństwo pracowników i zminimalizuj ryzyko skażenia środowiska dzięki kontenerom magazynowym. Sprawdź z na co zwrócić uwagę przy wyborze kontenera na substancje niebezpieczne.

Substancje niebezpieczne w kontenerze magazynowym

Zakład produkcyjny powinien posiadać odpowiednio wydzielone miejsce do składowania surowców i odpadów. Wygodnym i bezpiecznym sposobem przechowywanie substancji niebezpiecznych są kontenery magazynowe.

Kontener na substancje niebezpieczne

Poznaj zalety i korzyści wyjścia z substancjami niebezpiecznymi na zewnątrz:

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników - dzięki oddzieleniu substancji niebezpiecznych od miejsca pracy,
 • ograniczenie biurokracji - w większości przypadków, by postawić kontener magazynowy nie będziesz potrzebował pozwolenia na budowę, unikniesz dzięki temu terminowych procedur formalnych,
 • szybki czas realizacji - w ciągu 2 -8 tygodni od zamówienia na Twoim placu pojawi się kontener, od razu gotowy do użytkowania,
 • oszczędność miejsca - jeśli w twoim zakładzie nie ma zbyt dużo wolnej przestrzeni i nie chcesz rozbudowywać hali, kontener magazynowy na zewnątrz to dodatkowe miejsce do przechowywania. Kontener chemiczny możesz ustawić nawet przy ścianie daje to możliwość składowania większej ilości substancji blisko zakładu,
 • uniwersalność i mobilność - w przypadku zmiany organizacyjnej możesz go przestawić w inne miejsce. Magazyn możesz  modyfikować i doposażać, jeśli zaistnieje taka potrzeba,
 • niższe składki ubezpieczeniowe - mniejsze ryzyko i zagrożenie dla głównego budynku może wpłynąć na ocenę ubezpieczyciela i zmniejszenie składek,
 • łatwiejsze zarzadzanie substancjami niebezpiecznymi - gdy w miejscu pracy dopuszczalne jest tylko przechowywanie dobowego zapotrzebowania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kontenera na substancje niebezpieczne

kontener magazynowy

1. Jakie rodzaje substancji przechowujesz i będziesz przechowywał w przyszłości?

Przy wyborze odpowiedniego magazynu chemicznego pierwszym punktem jest rodzaj przechowywanych substancji.

Każdy rodzaj substancji chemicznej należy do określonej klasy towarów niebezpiecznych. Każdy też może stworzyć określone ryzyko dla ludzi mienia i środowiska. Dlatego kontener materiałów niebezpiecznych powinien być zaprojektowany i skonstruowany tak by zminimalizować to ryzyko.

Wybierając kontener chemiczny należy zapoznać się uprzednio z kartą charakterystyki danych substancji. Jeśli potrzebujesz porady w tym zakresie - pomożemy niezależną ekspertyzą, OZW lub opinią p.poż.

Zgodnie z charakterystyką substancji dobierz odpowiednią izolacje kontenera, ognioodporność i wyposażenie.

Izolacja zabezpieczająca termicznie kontener może zostać wykonana z paneli typu sandwich wypełnionych wełną mineralną lub pianą PIR. Dzięki temu substancje chronione są przed wysoką i niską temperaturą.

Przy substancjach łatwopalnych składowanych blisko budynku lub granicy działki i innych uwarunkowaniach wynikających z operatów pożarowych, szczególnie dotyczących gospodarowania odpadami palnymi, możesz potrzebować kontenera ognioodpornego. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów granicznych tzw. REI. Najbardziej popularne są kontenery ognioodporne REI 60 i REI 120.

Przy przechowywaniu substancji niebezpiecznych zdolnych wytworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem czyli cieczy palnych, gazów palnych i pyłów palnych niezbędne będą kontenery dostosowane do przechowywania takich substancji. W takich kontenerach powinna być instalacja elektryczna w wykonaniu zgodnym z dyrektywą ATEX oraz wentylacja przeciwwybuchowa również w wykonaniu ATEX. Dodatkowe wyposażenie będzie wynikało z oceny zagrożenia wybuchem. Jeśli planujesz postawić kontener w już istniejącej strefie zagrożenia wybuchem, zaprojektujemy kontener w wykonaniu ATEX także dla zewnętrznych komponentów elektrycznych kontenera

2. W jakiej ilości i jak będziesz przechowywał substancje niebezpieczne?

Przy ocenie ilości składowanych substancji zwróć uwagę na rozwój Twojego zakładu i możliwość większych potrzeb składowania w przyszłości. Dobierz kontener do szacowanych ilości z rezerwą na przyszłość.

Weź pod uwagę rodzaj opakowań w jakich będą przechowywane substancje, ich wielkość i ciężar.

3. Jak będziesz składował substancje w kontenerze?  Aktywnie czy pasywnie?

Aktywne składowanie czyli użytkowanie substancji w wewnątrz kontenera np. przelewania z dużego pojemnika do małego wymaga więcej miejsca i wyposażenia kontenera w dodatkowe urządzenia. Kontener do składowania aktywnego może mieć wyznaczone stanowisko robocze, urządzenie do przelewania, stojaki na beczki itp.

Pasywne składowanie to sytuacja kiedy dystrybucja nie odbywa się w wewnątrz kontenera i pojemnik wyciągany jest w całości i użytkowany w innym miejscu. W tym przypadku potrzebna może być rampa najazdowa do wygodnego poruszania się wózkiem widłowym.

montaż kontenera

4. W jakich warunkach atmosferycznych substancje będą składowane?

Przy przechowywaniu substancji w magazynach zewnętrznych powinieneś wziąć pod uwagę warunki pogodowe panujące w danym miejscu. Kluczową kwestią jest magazynowanie chemikaliów w odpowiedniej temperaturze. Dla substancji wrażliwych na zmiany temperatury warto zastosować dodatkowe wyposażenie kontenera takie jak klimatyzatory, wentylacje, również w razie potrzeby w klasie ATEX. Należy zwrócić uwagę na nasłonecznienie czy kontener będzie wystawiony na promienie słoneczne. Jeśli tak, konieczne będzie zastosowanie izolacji by ograniczyć nagrzewanie substancji w środku.

W zależności od rodzaju przechowywanej substancji konieczne jest spełnienie przez magazyn określonych kryteriów. Na przykład przy przechowywaniu substancji silnie żrących konieczne jest:

 • zapewnienie odpowiedniej temperatury składowania,
 • wybór zbiornika wykonanego z tworzywa o wysokiej odporności chemicznej o szczelnej i hermetycznej konstrukcji,
 • zabezpieczenie przed wyciekiem substancji, należy stosować wanny wychwytowe,
 • magazyn powinien być odpowiednio wentylowany,
 • zbiorniki nie powinny być narażone na promieniowanie UV.
klimatyzacja do kontenera

5. Jakie wyposażenie kontenera dobrać?

W zależności od rodzaju substancji potrzebne Ci będzie dodatkowe wyposażenie kontenera.

Każdy z oferowanych przez nas kontenerów na substancje niebezpieczne wyposażony jest w standardzie w wannę wychwytową na podłodze. Przy kontenerze dwupoziomowym można dodać wanny również na drugiej kondygnacji.

Kontener dodatkowo możesz wyposażyć w:

 • wentylację mechaniczną
 • czujniki dymu, ognia,
 • detekcję gazów
 • oświetlenie,
 • klimatyzatory,
 • regały,
 • ogrzewanie,
 • monitoring temperatury,
 • stacje robocze,
 • urządzenia do przelewania substancji,
 • rampy najazdowe.
 • kolejną parę drzwi,
 • rolety, ścianki lub wygrodzenia separacyjne.

6. Jak odpowiednio umiejscowić kontener magazynowy?

Podłoże do postawienia kontenera powinno być odpowiednio przygotowane. Ważne jest wypoziomowanie i utwardzenie gruntu. W zależności od masy brutto jaką kontener wraz z pełnymi pojemnikami będzie tworzył czasem wymagane jest wylanie fundamentów, które wytrzymają dany ciężar.

transport kontenera

7. W jakich pojemnikach będziesz przechowywał chemikalia?

Najczęściej substancje niebezpieczne składuje się w opakowaniach które dostarcza producent, zazwyczaj są to beczki i pojemniki IBC. W zależności od ilości i rodzaju opakowań wybierz ilość kondygnacji, regały do przechowywania i wanny wychwytowe.

Odpowiednie przechowywanie substancji niebezpiecznych jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Prawidłowo dobrany i wykonany kontener chemiczny chroni przed wyciekami, czynnikami zewnętrznymi, zmniejsza ryzyko skażenia środowiska i zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Jak wygląda zakup kontenera z 4safety w kilku krokach?

 • w razie potrzeby zaproponujemy wykonanie OZW- ocenę zagrożenia wybuchem lub opinię p.poż.
 • ekspert przeprowadzi wizję lokalną i zapozna się z kartami charakterystyki substancji,
 • dział projektów przygotuje projekty i rysunek fundamentów,
 • możemy zapewnić transport i rozładunek ponad gabarytowy,
 • możemy zakotwiczyć i osadzić magazyn,
 • po roku wykonać przegląd gwarancyjny.

Przechowujesz substancje niebezpieczne? Skontaktuj się z Nami, nasi eksperci ułatwią Ci wypór kontenera idealnego do Twojego zakładu.
E-mail: kontakt@4safety.pl
Tel kom: +48 600 000 306

Usługi

Zobacz powiązane usługi

Produkty

Zobacz powiązane produkty

Przemysłowe espresso

Przemysłowe Espresso nr 8 2022

NR 8 Likwidacja rozlewów i składowanie substancji niebezpiecznych

Użytkujesz, przechowujesz w swoim zakładzie substancje niebezpieczne? Sprawdź gdzie możesz bezpiecznie przechowywać takie substancje. Czy potrzebujesz doradcy ADR? Jak postępować w przypadku wycieku i na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego kontenera na materiały niebezpieczne.

Pobierz przemysłowe Espresso