Wanna wychwytowa to dobra praktyka czy wymóg przepisów

20.2.2023 14:09

Dowiedz się w jakich przypadkach potrzebujesz wanny wychwytowej i kiedy jest prawnie wymagana. Poznaj prosty sposób jak obliczyć jaką pojemność wanny.

Użytkowanie wanien wychwytowych przy jakichkolwiek pracach na substancjach niebezpiecznych eliminuje ryzyko rozlewów, a co za tym idzie:

  • eliminuje ryzyko skażenia środowiska,
  • niweluje ryzyko poślizgnięć i upadków,
  • zmniejsza koszty związane z usunięciem wycieku,
  • zapewnia możliwość zebrania i ponownego wykorzystania cieczy,
  • ułatwia zachowanie czystości.

Prawidłowo dobrane i stosowane wanny ociekowe realnie zmniejszają ryzyko wypadków i awarii środowiskowych.

polietylenowe wanny wychwytowe

Potrzebujesz wanny wychwytowej w celu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Szczególnie w przypadkach, gdy Twoja działalność związana jest z przetwarzaniem substancji niebezpiecznych.

Palety wychwytowe są wymagane w branżach takich jak: przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, spożywczy.

W jakich sytuacjach potrzebujesz palet i tac wychwytowych:

  1. W przypadku przetwarzania i produkcji substancji chemicznych, jak również innych materiałów niebezpiecznych, które mogą zanieczyścić glebę i wodę.
  2. Do konserwacji lub czyszczenia urządzeń przemysłowych, takich jak silniki, maszyny i narzędzia. W ten sposób osady i zanieczyszczenia nie rozleją się na podłoże. Unikniesz niebezpieczeństwa związanego z poślizgnięciem. Smary i oleje nie przedostaną się do kanalizacji i nie zanieczyszczą wody.
  3. Serwisowanie pojazdów - szczególnie w przypadku wymiany oleju, smarowania i innych czynności wymagających manipulacji substancjami chemicznymi.
  4. Przechowywanie i transport substancji niebezpiecznych - wanny wychwytowe są również konieczne do substancji takich jak paliwa, farby, rozpuszczalniki i chemikalia.
wanny wychwytowe pod zbiorniki IBC

Wanna wychwytowa to niezbędny element ochrony pracowników oraz środowiska - powietrza, wód, gleb.

Firma powinna przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Przepisy wymagają stosowania wanien wychwytowych i innych urządzeń ochrony przed zanieczyszczeniami oraz ograniczać rozlewiska by nie pociągnęły za sobą dalszych niebezpiecznych skutków.

Przepisy i rozporządzenia wykazujące prawną zasadność i obowiązek używania/użytkowania wanien oraz tac wychwytowych:

Kodeks Pracy, artykuł 207, jasno mówi, że: Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

W paragrafie 95. 1.  znajdziesz wytyczne odnośnie przechowywania substancji ciekłych:

“Przy przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy: stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny, ryn­ny, koryta, zbiorniki rezerwowe.”

W rozporządzeniu dotyczącym Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w paragrafie 11 przeczytasz:

“Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego: powietrza, gruntu oraz wód – substancjami chemicznymi, środkami promieniotwórczymi albo biologicznie zakaźnymi, w związku z produkcją bądź inną działalnością za­kładu pracy."

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku, w kontekście magazynowania i składowania ciekłych odpadów palnych:

Podstawową funkcją wanny wychwytowej jest prewencja – zapobieganie wyciekom substancji niebezpiecznej: nie tylko do gleby czy instalacji deszczowej, ale przede wszystkim na obszar, w którym przebywają pracownicy nie zabezpieczeni przed kontaktem z taką mieszaniną.

 

wanna ociekowa stalowa czerwona

Jak dobrać odpowiednią pojemność wanny wychwytowej?

Przepisy w Polsce na ten moment nie określają dokładnych wytycznych jaki powinien być rozmiar wanny wychwytowej. Przyjmuje się zasadę panującą w Unii Europejskiej.

Wanna ociekowa powinna pozwalać gromadzić objętość równą lub większą niż: 100% pojemności największego pojemnika lub 10% objętości wszystkich składowanych substancji.

Porównaj obie wartości i wybierz tę większą.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której istnieje ryzyko przedostania się substancji niebezpiecznej do wód gruntowych - wówczas powinieneś zapewnić 100% objętości wychwytowej.

Przykład obliczania minimalnej objętości wychwytowej wanny:

Składowanie: 4 beczki, dwa pojemniki mają pojemność po 100l, dwa po 200l.  

10% całkowitej ilości składowanych substancji to 10% x 600l = 60l.

W tym przypadku wymagana minimalna pojemność to 200l. Ponieważ taką pojemność ma największy zbiornik.

jak obliczyć pojemność wanny wychwytowej

Rodzaje wanien wychwytowych:

POLIETYLENOWE - adresowane do kontaktu z kwasami, substancjami żrącymi, niebezpiecznymi dla wód.

Odporne i wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne oraz większość substancji niebezpiecznych. Wanny polietylenowe spełniają wymogi przepisów: EPA, SPCC, OSHA, NFPA1 oraz międzynarodowych przepisów ochrony środowiska.

Wybierz odpowiednią wannę polietylenową dla siebie.

wanna polietylenowa pod beczki

STALOWE LAKIEROWANE - idealne do przechowywania substancji łatwopalnych, niebezpiecznych dla wód.

Zobacz produkty z naszej oferty.

wanna ociekowa stalowa lakierowana

ZE STALI NIERDZEWNEJ - przeznaczone do przechowywania łatwopalnych, substancji żrących, niebezpiecznych dla wód.

Przystosowane do przechowywania pojemników z substancjami łatwopalnymi. Odpowiednie w sytuacjach, gdy niezbędny jest niestandardowy wymiar wanny.

Zobacz stalowe wanny wychwytowe.
wanna stalowa z kratownicą

Używaj wanien elastycznych w transporcie, przy rozładunkach i załadunkach substancji niebezpiecznych.

W naszej ofercie znajdziesz wanny elastyczne, które możesz szybko rozłożyć i złożyć.  Kompaktowy rozmiar umożliwia przenoszenie i szybkie użycie.

Używaj przy transporcie substancji niebezpiecznych, w sytuacjach awaryjnych i zapobiegawczych.

Wanna wychwytowa elastyczna

W poniższym artykule znajdziesz wskazówki na co zwrócić uwagę przy wyborze wanien ociekowych.

WYBÓR WANNY WYCHWYTOWEJ

Pamiętaj, że najlepszym sposobem radzenia sobie z wyciekiem jest powstrzymanie go, zanim jeszcze się wydarzy.

Wycieki oleju i niebezpiecznych chemikaliów szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza gdy dotrą do wody. Nawet niewielka ilość oleju zanieczyści dużą ilość wody. Dlatego kluczowe znaczenie ma wdrożenie odpowiednich środków ochrony wtórnej czyli wanien i tac wychwytowych.

Zminimalizuj ryzyko związane z substancjami niebezpiecznymi dzięki wannom i tacom wychwytowym. Skontaktuj się z naszym ekspertem, pomoże dobrać Ci najlepsze rozwiązania.
Tel kom: +48 600 000 306
E-mail: kontakt@4safety.pl
Usługi

Zobacz powiązane usługi

Produkty

Zobacz powiązane produkty

Przemysłowe espresso

Przemysłowe Espresso NR 2 2019

Nr 2 Substancje niebezpieczne - składowanie

Brak świadomości skali zagrożeń jest jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych sytuacji w przemyśle. Wielu wypadków można by uniknąć poprzez posiadanie wiedzy o odpowiednim zabezpieczeniu przechowywanych i przelewanych substancji.

Pobierz przemysłowe Espresso