Powrót

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Serwis systemów składowania

Zakup produktu zgodnego z daną normą nie gwarantuje maksymalnego bezpieczeństwa. Równie ważny jest montaż, odpowiednie użytkowanie i regularna kontrola.
O ile za odpowiednie użytkowanie odpowiedzialni są pracownicy, o tyle montaż oraz wszelkie kontrole należy powierzyć autoryzowanym jednostkom. W 4safety posiadamy wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw urządzeń ognioodpornych oraz systemów składowania. Posiadamy także OC oraz wszelkie uprawnienia i szkolenia wymagane przez producentów urządzeń.

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

SZAF OGNIOODPORNYCH

KONTENERÓW CHEMICZNYCH

REGAŁÓW I SŁUPÓW

Dlaczego coroczny przegląd szafy ognioodpornej jest konieczny?

Szafy ognioodporne zgodne z normą PN-EN 14470:
• Minimalizują ryzyko pożaru
• Minimalizują ilość oparów uwalnianych do środowiska
• Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ewentualnych wycieków
Zapewnienie bezpieczeństwa i spełnienie wymagań normy PN-EN 14470 następuje po:
√ odpowiednim ustawieniu/wypoziomowaniu szafy
√ ustaleniu wentylacji lub strefy zagrożenia wybuchem EX
√ uziemieniu szafy
Na pierwszy rzut oka niektóre cechy dyskwalifikujące szafę mogą być niewidoczne, dlatego podczas corocznego przeglądu sprawdzimy również:
drzwi i mechanizm samozamykający PPOŻ, zawiasy, zamki, drożność kanałów wentylacyjnych, uszczelki rozprężające

Miesiące użytkowania, podczas których dochodzi do uszkodzeń dyskwalifikują szafę jako odpowiednią do składowania substancji łatwopalnych. Przykład szafy niezgodnej z normą przedstawiamy w filmie poniżej.

Jak dbać o kontenery ognioodporne?

Podobnie jak w przypadku szaf, kontenery wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia powinny być regularnie serwisowane.

Podczas corocznego przeglądu sprawdzimy podstawowe cechy kontenera takie jak:
√ stan ogólny, powstałe uszkodzenia mechaniczne, ewentualną korozję blach, wanien wychwytowych i kratownic
oraz stan wyposażenia:
√ oświetlenie EX/ATEX, wentylację i klimatyzację EX/ATEX, skrzynki elektryczne, stan thermolocków i drzwi

Magazyn ognioodporny spełniający normy konstrukcji PN-EN 1090, stworzony z najwyższej klasy surowców spełniających normy PN–EN 13172 i PN–EN 14509 nie daje dożywotniej gwarancji bezpieczeństwa. Równie ważna jest systematyczna kontrola i składowanie substancji zgodnie z kartami charakterystyk.

Okresowa kontrola regałów przemysłowych

Ruch wózków widłowych naraża regały przemysłowe na liczne uszkodzenia i często jest powodem kolizji na terenie magazynów.

Norma PN-EN15635 nakłada na użytkowników obowiązek corocznego przeglądu regałów.

Sygnałem dla użytkownika do wezwania serwisanta powinny być:
√ nieaktualne tabliczki informacyjne lub ich brak
√ uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia
√ odchylenia części regałów: słupów, stężeń ram, belek i osłon
√ stan posadzki – pęknięcia mogące wpływać na stateczność regałów
Dodatkowo podczas serwisu sprawdzimy:
√ stan połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem
√ zgodność montażu systemu składowania z instrukcją
√ przeciążenia regałów i zgodność jednostek ładunkowych z dokumentacją

Zabezpieczenie dla regałów przed uderzeniami stanowią bariery elastyczne klasy V0.

Coroczny przegląd systemów składowania z 4safety

Po wykonanym przeglądzie:
√ sporządzimy raport zawierający uwagi, zalecenia i wnioski
√ przedstawimy listę części serwisowych do wymiany
√ zamieścimy czytelną etykietę z datą wykonania przeglądu i terminem kolejnej kontroli
√ przedłużymy certyfikat ognioodporności szafy lub kontenera na kolejnych 12 miesięcy

Zobacz Nasze filmy

ZOBACZ NASZE ARTYKUŁY

Regały przemysłowe - rodzaje i zastosowanie

11.9.20 11:46

Kilka najważniejszych informacji o regałach paletowych i antresolach magazynowych

Czytaj