PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Powrót

Serwis systemów składowania

Zakup produktu zgodnego z daną normą nie gwarantuje maksymalnego bezpieczeństwa. Równie ważny jest montaż, odpowiednie użytkowanie i regularna kontrola.
O ile za odpowiednie użytkowanie odpowiedzialni są pracownicy, o tyle montaż oraz wszelkie kontrole należy powierzyć autoryzowanym jednostkom. W 4safety posiadamy wiedzę z zakresu przeglądów, obsługi technicznej i napraw urządzeń ognioodpornych oraz systemów składowania. Posiadamy także OC oraz wszelkie uprawnienia i szkolenia wymagane przez producentów urządzeń.

WYKONUJEMY PRZEGLĄDY I KONSERWACJE

SZAF OGNIOODPORNYCH

KONTENERÓW CHEMICZNYCH

REGAŁÓW I SŁUPÓW

Dlaczego coroczny przegląd szafy ognioodpornej jest konieczny?

Szafy ognioodporne zgodne z normą PN-EN 14470:

• Minimalizują ryzyko pożaru
• Minimalizują ilość oparów uwalnianych do środowiska
• Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ewentualnych wycieków

Zapewnienie bezpieczeństwa i spełnienie wymagań normy PN-EN 14470 następuje po:

√ odpowiednim ustawieniu/wypoziomowaniu szafy
√ ustaleniu wentylacji lub strefy zagrożenia wybuchem EX
√ uziemieniu szafy

Na pierwszy rzut oka niektóre cechy dyskwalifikujące szafę mogą być niewidoczne, dlatego podczas corocznego przeglądu sprawdzimy również:

drzwi i mechanizm samozamykający PPOŻ, zawiasy, zamki, drożność kanałów wentylacyjnych, uszczelki rozprężające

Miesiące użytkowania, podczas których dochodzi do uszkodzeń dyskwalifikują szafę jako odpowiednią do składowania substancji łatwopalnych. Przykład szafy niezgodnej z normą przedstawiamy w filmie poniżej.

Jak dbać o kontenery ognioodporne?

Podobnie jak w przypadku szaf, kontenery wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia powinny być regularnie serwisowane.

Podczas corocznego przeglądu sprawdzimy podstawowe cechy kontenera takie jak:

√ stan ogólny, powstałe uszkodzenia mechaniczne, ewentualną korozję blach, wanien wychwytowych i kratownic

oraz stan wyposażenia:

√ oświetlenie EX/ATEX, wentylację i klimatyzację EX/ATEX, skrzynki elektryczne, stan thermolocków i drzwi

Magazyn ognioodporny spełniający normy konstrukcji PN-EN 1090, stworzony z najwyższej klasy surowców spełniających normy PN–EN 13172 i PN–EN 14509 nie daje dożywotniej gwarancji bezpieczeństwa. Równie ważna jest systematyczna kontrola i składowanie substancji zgodnie z kartami charakterystyk.

Okresowa kontrola regałów przemysłowych

Ruch wózków widłowych naraża regały przemysłowe na liczne uszkodzenia i często jest powodem kolizji na terenie magazynów.

Norma PN-EN15635 nakłada na użytkowników obowiązek corocznego przeglądu regałów.

Sygnałem dla użytkownika do wezwania serwisanta powinny być:

√ nieaktualne tabliczki informacyjne lub ich brak
√ uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia
√ odchylenia części regałów: słupów, stężeń ram, belek i osłon
√ stan posadzki – pęknięcia mogące wpływać na stateczność regałów

Dodatkowo podczas serwisu sprawdzimy:

√ stan połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem
√ zgodność montażu systemu składowania z instrukcją
√ przeciążenia regałów i zgodność jednostek ładunkowych z dokumentacją

Zabezpieczenie dla regałów przed uderzeniami stanowią bariery elastyczne klasy V0.

Coroczny przegląd systemów składowania z 4safety

Po wykonanym przeglądzie:

√ sporządzimy raport zawierający uwagi, zalecenia i wnioski

√ przedstawimy listę części serwisowych do wymiany

√ zamieścimy czytelną etykietę z datą wykonania przeglądu i terminem kolejnej kontroli

√ przedłużymy certyfikat ognioodporności szafy lub kontenera na kolejnych 12 miesięcy

Zobacz co zyskasz

OPINIE

Zamów przegląd i przedłuż certyfikat ognioodporności

Dowiedz się więcej

Zaufaj doświadczeniu naszych ekspertów, napisz do nas, odezwiemy się w ciągu godziny.

Zapraszamy do kontaktu.

Poprzez kliknięcie "Wyślij" wyrażam zgodę na kontakt 4 Safety Sp. z o.o. przez e-mail lub numer telefonu.Więcej w Polityce Prywatności.
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Zobacz Nasze filmy