Usługi

JESTEŚMY NIEZAWODNI 
W CZYNIENIU WAS NIEZAWODNYMI

SZKOLENIE

Likwidacja Rozlewów

Szkolenia z zakresu bezpiecznej likwidacji rozlewów za pomocą sorbentów polipropylenowych i sypkich.
Moduł teoretyczny
- zasady prawidłowego korzystania z sorbentów
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii
- sposoby zapobiegania skażeniu środowiska
- wewnętrzne procedury operacyjne w zakresie usuwania rozlewów
Moduł praktyczny
- pozorowane zdarzenie dla sprawdzenia nabytych umiejętności
- praca w zespołach
- zakończenie symulacji omówieniem błędów

SZKOLENIE

Audyty Środowiskowe

Rozwiązania przemysłowe zapewniające bezpieczeństwo pracowników lub magazynowania materiałów niebezpiecznych związane jest z szeregiem audytów, analiz zgodności z przepisami BHP oraz identyfikacją wymagań prawnych. Nasi doradcy pomogą w przygotowaniu:
- zabezpieczenia maszyn, oceny zgodności i wymogów minimalnych
- zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska dla magazynowania substancji niebezpiecznych
- oceny i analizy legalności obiektów budowlanych
- analizy i oceny ryzyka wybuchowego
- wdrażania systemów zarządzania (ochrona środowiska, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy) m.in. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

SERWIS

Montaż i Instalacje

- montaż zabezpieczeń antypoślizgowych
- instalacje bramek bezpieczeństwa i wygrodzeń
- wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej UWB dla logistyki wewnątrzzakładowej
- wymiana filtrów w urządzeniach filtrowentylacyjnych dla substancji niebezpiecznych
- montaż wentylatorów i urządzeń chłodząco-grzewczych dla systemów składowania

serwis

Przeglądy i Konserwacja

Certyfikowany i autoryzowany przegląd, obsługa
techniczna i naprawa systemów składowania:
- szafy ognioodporne FM i EN 14470
- kontenery ognioodporne EI i REI 60-120 min
- regały przemysłowe PN-EN 15635
- pomiar pionowości regałów i słupów
- urządzenia awaryjne EN 15154
Utrzymanie dachów płaskich:
- pomiar ugięć konstrukcji dachu
- pomiar spiętrzenia wody na dachu
- montażu paneli fotowoltaicznych

SZKOLENIE

LOTO

Wdrożenie systemu Lockuot Tagout:
- audyt wstępny zakończony raportem z zaleceniami wdrożenia systemu
- szkolenie kadry kierowniczej
- dobór środków LOTO (sprzęt, blokady kłódki, stacje)
- stworzenie instrukcji stanowiskowych i procedur
- audyt sprawdzający poprawność działania systemu
- szkolenia dla operatorów

WSPARCIE INWESTYCYJNE

Etapy Inwestycji

Na każdym etapie inwestowania w produkty i usługi 4safety, możemy zapewnić
- konsultacje i wizję lokalną
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- wniosek o wydanie warunków zabudowy
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- przyłącza, odgromienie, dziennik budowy, zakończenie inwestycji
- leasing
- kredyt
- finansowanie inwestycji