Oznaczenia, zawieszki i etykiety BHP Tagout

Podkategoria
Szukaj
Wyczyść
Kategorie filtr
Wyczyść
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Oznaczenia, zawieszki i etykiety BHP Tagout są nieodłącznymi elementami systemu LOTO, który pomaga zapobiegać wypadkom związanym z niebezpiecznymi źródłami energii. Poprzez jasne identyfikowanie, ostrzeganie i informowanie pracowników o zagrożeniach, te elementy przyczyniają się do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Dlatego też są niezbędnym narzędziem w każdym miejscu pracy, gdzie stosuje się procedury LOTO.

Oznakowanie w systemie LOTO polega na umieszczeniu zawieszki z odpowiednią informacją  na urządzeniu.  Jest to jeden z elementów wpływających na poprawność działania systemu LOTO. Dzięki temu pracownicy zakładu są poinformowaniu np. o zakazie usuwaniu blokady czy o rodzaju energii jaki występuje na danym urządzeniu. Zawieszki dostępne są w różnych kolorach i wielkościach. Dzięki odpowiednim zawieszkom i umieszczonym na nich informacjom zwiększysz bezpieczeństwo w swoim zakładzie i poprawisz komunikację między pracownikami.  Skontaktuj się z nami by wybrać zawieszki dopasowane do Twojego zakładu.

Oznaczenia BHP Tagout to znaki ostrzegawcze i informacyjne, które są używane do identyfikacji źródeł energii oraz do przekazywania istotnych informacji związanych z procedurą LOTO. Te oznaczenia są często kolorowe i wyraziste, co sprawia, że są łatwo zauważalne i czytelne. Oznaczenia BHP Tagout zawierają ważne informacje, takie jak nazwa urządzenia, numer identyfikacyjny, data blokady i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za procedurę LOTO.

Zawieszki BHP Tagout

Zawieszki BHP Tagout są praktycznymi narzędziami w systemie LOTO. Są one przymocowane do źródła energii, które jest wyłączone i zabezpieczone, informując wszystkich pracowników o tym, że urządzenie jest wyłączone i nie może być uruchamiane. Zawieszki te zawierają również ważne informacje, takie jak powód blokady, imię osoby, która ją nałożyła, oraz datę. To doskonały sposób na fizyczną identyfikację urządzeń, które są obecnie poza użytkiem ze względów bezpieczeństwa.

Etykiety BHP Tagout

Etykiety BHP Tagout są naklejkami lub etykietami, które można umieścić na maszynach, urządzeniach lub w ich pobliżu. Zawierają one informacje dotyczące procedury LOTO oraz ostrzegają przed niebezpieczeństwem związanym z energią niebezpieczną. Etykiety te są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i często wykonane z materiałów, które można łatwo czyścić. Dzięki nim pracownicy są informowani o ryzyku i procedurach bezpieczeństwa, nawet gdy są z dala od źródła energii.