pojemniki na odpady niebezpieczne biologicznie

Bezpieczne przechowywanie odpadów niebezpiecznych biologicznie lub nasączonych żrącymi, agresywnymi cieczami.