pojemniki tłokowe

Precyzyjne dozowanie łatwopalnych substancji czyszczących np. rozpuszczalników.