Katalog
obszary naszej działalności
Dzielimy się fachową wiedzą i doświadczeniem

W pełni bezpieczne składowanie

Od składowania substancji niebezpiecznych na tacach ociekowych, poprzez wanny wychwytowe, regały przemysłowe po systemy magazynowania w szafach i kontenerach ognioodpornych.

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych od doku załadunkowego poprzez magazynowanie w budynku, po magazynowanie materiałów niebezpiecznych na wolnej przestrzeni, na zewnątrz zakładu.

Właściwe składowanie substancji łatwopalnych przez wykorzystanie: szaf zabezpieczających, szaf ognioodpornych, szaf na butle gazowe, szaf na baterie, szaf chłodzących. Od składowania w butelkach, małych pojemnikach po składowanie w kanistrach i beczkach.

Bezpieczeństwo pracowników

Urządzenia awaryjne od butelki z grawitacyjnym wypływem NACL lub Hexalfuoryny poprzez natryski i oczomyjki, po rozwiązania inżynieryjne takie jak mrozoodporne urządzenia ze zbiornikiem na wodę z ATEX, kabiny, mieszacze termostatyczne.

Wdrożenie systemu Lockout Tagout: kłódki, blokady klamrowe, blokady elektryczne mediów płynnych, blokady wyłączników i wtyków, blokady przycisków, blokady grupowe, blokady zaworów, blokady elementów przenośnych, stojaki na kłódki, stacje LOTO, tablice na kłódki i zawieszki, tablice cieni, znakowanie, zawieszki, naklejki, etykiety.

BHP w kategoriach: bezpieczeństwo osobiste, środki ochrony indywidualnej, kombinezony, rękawice specjalistyczne chemiczne i olejoodporne, maski pełnotwarzowe, półmaski, okulary ochronne.

Bezpieczne usuwanie wycieków

Zabezpieczenie produkcji w działaniach: drobne wycieki z instalacji, usuwanie i neutralizacja wycieków, awaryjne zanieczyszczenie środowiska.

Prewencyjne, okresowe przeglądy szaf ognioodpornych, kontenerów magazynowych i regałów przemysłowych oraz szczelności wanien wychwytowych dla zapobiegania wycieków.

Utrzymanie ruchu i czystości linii produkcyjnych w zakresie: od specjalistycznych czyściw i sorbentów w postaci mat, rękawów, rolek, poduszek po antypoślizgowe dywany sorpcyjne i indywidualnie dobierane zestawy awaryjne apteczek sorbentowych.

JesteŚMY NIEZAWODNI 
W CZYNIENIU WAS NIEZAWODNYMI

NASZE USŁUGI

SZKOLENIE
Likwidacja Rozlewów
Szkolenia z zakresu bezpiecznej likwidacji rozlewów za pomocą sorbentów polipropylenowych i sypkich.
Moduł teoretyczny
- zasady prawidłowego korzystania z sorbentów
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii
- sposoby zapobiegania skażeniu środowiska
- wewnętrzne procedury operacyjne w zakresie usuwania rozlewów
Moduł praktyczny
- pozorowane zdarzenie dla sprawdzenia nabytych umiejętności
- praca w zespołach
- zakończenie symulacji omówieniem błędów
SZKOLENIE
Audyty Środowiskowe
Rozwiązania przemysłowe zapewniające bezpieczeństwo pracowników lub magazynowania materiałów niebezpiecznych związane jest z szeregiem audytów, analiz zgodności z przepisami BHP oraz identyfikacją wymagań prawnych. Nasi doradcy pomogą w przygotowaniu:
- zabezpieczenia maszyn, oceny zgodności i wymogów minimalnych
- zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska dla magazynowania substancji niebezpiecznych
- oceny i analizy legalności obiektów budowlanych
- analizy i oceny ryzyka wybuchowego
- wdrażania systemów zarządzania (ochrona środowiska, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo pracy) m.in. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
serwis
Montaż i Instalacje
- montaż zabezpieczeń antypoślizgowych
- instalacje bramek bezpieczeństwa i wygrodzeń
- wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej UWB dla logistyki wewnątrzzakładowej
- wymiana filtrów w urządzeniach filtrowentylacyjnych dla substancji niebezpiecznych
- montaż wentylatorów i urządzeń chłodząco-grzewczych dla systemów składowania
serwis
Przeglądy i Konserwacja
Certyfikowany i autoryzowany przegląd, obsługa
techniczna i naprawa systemów składowania:
- szafy ognioodporne FM i EN 14470
- kontenery ognioodporne EI i REI 60-120 min
- regały przemysłowe PN-EN 15635
- pomiar pionowości regałów i słupów
- urządzenia awaryjne EN 15154
Utrzymanie dachów płaskich:
- pomiar ugięć konstrukcji dachu
- pomiar spiętrzenia wody na dachu
- montażu paneli fotowoltaicznych
SZKOLENIE
LOTO
Wdrożenie systemu Lockuot Tagout:
- audyt wstępny zakończony raportem z zaleceniami wdrożenia systemu
- szkolenie kadry kierowniczej
- dobór środków LOTO (sprzęt, blokady kłódki, stacje)
- stworzenie instrukcji stanowiskowych i procedur
- audyt sprawdzający poprawność działania systemu
- szkolenia dla operatorów
WSPARCIE INWESTYCYJNE
Etapy Inwestycji
Na każdym etapie inwestowania w produkty i usługi 4safety, możemy zapewnić
- konsultacje i wizję lokalną
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- wniosek o wydanie warunków zabudowy
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- przyłącza, odgromienie, dziennik budowy, zakończenie inwestycji
- leasing
- kredyt
- finansowanie inwestycji
Zespół

Dzięki wykwalifikowanym ekspertom z branży ochrony środowiska i BHP, dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania dla przemysłu i laboratoriów

Marketing Specialist
Patrycja Rasińska
Sales Office Assistant
Aleksandra Milczarek
Area Sales Manager
Sebastian Podborski
Warehouse Coordinator
Michał Bauer
Area Sales Manager
Grzegorz Nalewalski
Customer Care Specialist
Jadwiga Szymborska
CUSTOMER CARE ASSISTANT
Natalia Rosa
Service Manager
Jarosław Chmielarek
key account support
Beata Cituk
Key Account Manager
Jacek Świątek
Area Sales Manager
Marek Lewandowski
Business Development Director
Sebastian Malec
Operations Director
Marcin Czerwiński
Managing Director
Piotr Śladowski

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj darmowy projekt instalacji fotowoltaicznej dla Twojej firmy

Dziękujemy, zostałeś zapisany do newslettera.
Coś poszło nie tak...